Duchovní správa

 

FARÁŘ: P. František Vrubel

  • Narodil se 1. února 1955 ve Frýdku, pokřtěn byl 20. února 1955 v rodné farnosti sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, v Bruzovicích.
  • Po maturitě na gymnáziu ve Frýdku-Místku (1974), nastoupil na bohoslovecká studia v Litoměřicích.
  • V letech 1978-1980 studia přerušuje, aby vykonal povinnou základní vojenskou službu.
  • Po návratu z vojny dokončuje bohoslovecká studia a 21. února 1981 přijímá jáhenské a 27. června kněžské svěcení. Obojí svěcení přijal v katedrále sv. Václava v Olomouci z rukou tehdejšího olomouckého apoštolského administrátora, biskupa Josefa Vrány. Na své první kaplanské místo byl poslán do Bílovic u Uherského Hradiště, následně do Valašských Klobouk a do farnosti Božského Spasitele v Ostravě.
  • Od roku 1986 působí v naší farnosti jako farář. V roce 1990 byl ustanoven místoděkanem frýdeckého děkanátu.

KAPLAN: P. Adrian Koszembar