Sanctus albertus z.s.


je křesťanské sdružení při římskokatolickém kostele svatého Alberta v Třinci.

Základní účel spolku:

 1. prosazování sociálního učení církve v praktickém životě;
 2. podpora křesťanského školství a výchovy dětí a mládeže;
 3. podpora křesťanských společenství;
 4. organizace kulturních a podobných akcí, farních setkání v místě své působnosti;
 5. podpora a rozvoj chrámových sborů, schol cantorum a křesťanských pěveckých skupin;
 6. podpora vydavatelské a nakladatelské činnosti s náboženskou tématikou.

 

Hlavní činnosti spolku je zejména:

 1. organizace setkání ve farnosti různého charakteru;
 2. organizace přednášek a kurzů;
 3. organizace společenských akcí a koncertů;
 4. organizace sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, organizace táborů;
 5. spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v místě své působnosti.

Jednatalé spolku

 

Předseda: Ing. Wiesław Wania
Zástupce předsedy: Daniel Jaś

 

Předběžný plán akcí na rok 2022 (a začátek roku 2023) pořádaných spolkem:

 • 22.1.2022 - Farní ples – neuskutečnil se – omezení COVID a málo zapsaných
 • 12.6.2022 - Ukončení školního roku spojený s dnem dětí (Dream park Ochaby)
 • 11.9.2022 - Poutní slavnost - odpust parafialny - Farní festyn 21. ročník
 • 6.12.2022 - Mikuláš pro děti
 • 6.1.2023 - II. ročník Tříkrálový punč
 • 8.1.2023 - Koledování u jesliček 11. ročník
 • 28.1.2023 - Farní ples 11. ročník (Restaurace Sojka)