Plán diecézních sbírek
v roce 2022


Datum Liturgický den Účel sbírky
23.1. 3. neděle v mezidobí (Neděle Božího slova) Sbírka na biblický apoštolát
20.2. 7. neděle v mezidobí Sbírka "Haléř svatého Petra"
13.3. 2. neděle postní Sbírka na celostátní setkání mládeže
14.4. Zelený čtvrtek Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
17.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční sbírka na kněžský seminář
22.5. 6. neděle velikonoční Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
5.6. Slavnost Seslání Ducha svatého (Hod Boží Svatodušní) Sbírka na Diecézní charitu
18.9. 25. neděle v mezidobí Sbírka na církevní školy
23.10. 30. neděle v mezidobí (Misijní neděle) Sbírka na světové misie
13.11. 33. neděle v mezidobí Sbírka na katolická média10.1.2020