Aktuality


Vyhledávání:   Kategorie: včetně archivu

Nalezeno: 932 záznamů. Zobrazeno: 1 - 20    Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...

Vyhlášení karantény na území ČR - Úplné uzavření kostela


Během vyhlášeného stavu karantény, tedy do 11. dubna 2020, je kostel úplně uzavřen i pro soukromé návštěvy. Nebude-li karanténa prodloužena, pak bude otevřen opět od 12. dubna (8-10 a 17-18 hodin.)

O. František

16.3.2020

"Dušičkový týden" v našem kostele


Vzhledem k přetrvávajícím omezením díky koronaviru, můžeme dušičkový týden prožít podle možností i v našem kostele. Mše svaté se nadále slouží a nadále jsou přenášeny online ráno v 6.35 a v neděli v 8.00 hodin. Od pondělka do soboty je večer v 18.00 přenášena modlitba sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení našeho národa, Evropy a světa. Tento růženec bude i v měsíci listopadu. Z důvodu Slavnosti Všech svatých (neděle 1.11.) a Dne památky všech zesnulých (pondělí 2.11.) bude oba dva dny od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby před Nejsvětější Svátostí v kostele. Během této doby bude možnost přistoupit ke sv. zpovědi.

V 16.00 hodin bude sv. požehnání a po něm mohou přítomní přistoupit ke sv. přijímání. Od úterka 3.11. do soboty 7.11. bude možnost soukromé modlitby před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 18.00 do 19.00. Během této doby bude možnost přistoupit ke sv. zpovědi. V 19.00 bude sv. požehnání a po něm bude možnost přistoupit k sv. přijímání. Od 18.00 bude modlitba sv. růžence.

V neděli 8.11. bude možnost soukromé modlitby před Nejsv. Svátostí od 14.00 do 16.00 opět s možností přistoupit ke sv. zpovědi a v 16.00 sv. požehnání a po něm možnost přistoupit k sv. přijímání.

Možnost získat plnomocné odpustky duším v očistci je za obvyklých podmínek,- v tomto roce prodloužena do konce listopadu.

Vstup do kostela bude bočním vchodem. Prosíme o zachování nutných zdravotních opatření: dezinfekce rukou, rouška na nose a ústech a patřičné rozestupy. I v prostoru kostela platí všechny přírodní zákony stejně jako mimo něj a ohleduplnost ke druhým je taky znamením naší víry.

Zápis mší svatých na první pololetí roku 2021 se bude provádět od 3. listopadu ve farní kanceláři dopoledne od 8.00 do 10.00.

Není možné tuto záležitost vyřídit SMS zprávou nebo e-mailem, protože jde o domluvu data a hodiny. Zapisovat se nebude na 1. pátek- 6.11., protože dopoledne jsou kněží u nemocných.

P. František

31.10.2020

Zrušení bohoslužeb – nouzový stav!!!


Rozhodnutím České biskupské konference v návaznosti na vyhlášený stav nouze vládou ČR v důsledku epidemie korona viru JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY BOHOSLUŽBY JAK V NEDĚLE, TAK I VE VŠEDNÍ DNY, Věřící mohou sledovat mše svaté v televizi či na internetu. Kněží budou soukromě slavit mši svatou na vaše úmysly, o které jste požádali v ty dny, kdy byly stanoveny.
Kostel bude otevřen k soukromé modlitbě denně 9.00 - 10-00 hod. a 17.00 - 18.00 hod.. Na pohřby se žádné omezení nevztahuje. Během doby otevřeného kostela mohou věřící přistoupit ke svátosti smíření, před uzavřením kostela taky ke svatému přijímání. Prosíme o dodržování všech pokynů, což je nejen ochranou zdraví, ale i projevem ohleduplnosti k bližním. Biskupové taky vyzývají ke slavení svátečního dne v rodině, nejen sledováním mše svaté, ale i např. společnou četbou Písma svatého, modlitbou sv. růžence či pobožností Křížové cesty.

O. František

13.3.2020

Pořad bohoslužeb v dubnu 2022


Pátek 1.4. - první pátek v měsíci; Mše svaté v 6.30 a 17.00 česky, v 9:00 polsky.
Sobota 2.4. - první sobota v měsíci (fatimská sobota). Mše svaté: 6:35 polsky, v 17:00 česky.
Neděle 3.4. - 5. neděle postní, adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 česky, v 8:00 a 17.00 polsky.
Neděle 10.4. - 6. neděle postní - Květná neděle; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Čtvrtek 14.4. - Zelený čtvrtek; Ráno mše svatá nebude! Večer v 17:00 polsky.
Pátek 15.4. - Velký pátek, státní svátek, Kostel bude otevřen od 14 hodin. V 16:00 pobožnost Křížové cesty a bezprostředně po ní začnou velkopáteční obřady (česky); 17:30 Novéna k Božímu milosrdenství, celonoční adorace u Božího hrobu.
Vchod do kostela během noci bude bočním vchodem. Den přísného postu (půst od masa po celý den; lidé ve věku 18-60 let se mohou jednou denně dosyta najíst).
Sobota 16.4. - Bílá sobota; aliturgický den; V 10 a 14:30 žehnání velikonočních pokrmů; V 17:30 modlitba Novény k Božímu Milosrdenství a ukončení adorace v Božím hrobě.
Neděle 17.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční; Velikonoční vigilie začíná v 4.30 českopolsky; mše svatá v 6.30 není, v 8:00 polsky, v 10:00 česky v 16:30 Novéna k Božímu Milosrdenství a v 17:00 mše svatá polsky.
Pondělí 18.4. - Pondělí v oktávu velikonočním; Mše svaté v 6.30 a 17.00 česky, v 9:00 polsky.
Neděle 24.4. - 2. neděle velikonoční - Svátek Božího milosrdenství; Adorační den; Mše svaté v 6.30 a 10.00 polsky, v 8:00 a 17.00 česky.
Pátek 29.4. - Svátek sv. Kateřiny Sienské - patronky Evropy; Mše svaté v 6.30 a 17.00 česky, v 9:00 polsky.

Více na stránce Ohlášky

1.4.2022

Historie je učitelkou budoucnosti


13. února 2005 zemřela nejdéle žijící vizionářka z Fatimy Sestra Lucie. Dva další- František a Hyacinta zemřeli již dávno ještě jako děti. Sestra Lucie se několikrát setkala i s papežem sv. Janem Pavlem II. a poskytla řadu rozhovorů na téma zjevení Panny Marie, jeho obsah i poselství pro budoucnost. Můžeme si připomenout pro aktuálnost její slova z jednoho rozhovoru:

"Dnes, kdy tolik lidí, společenství i lidí věřících nepřestává kritizovat Církev a papeže, musí věrnost Bohu přivádět k veliké lásce k Církvi. A jestli je třeba v Církvi něco opravit, pak se to nedělá kritikou a útoky, ale tichou, vytrvalou a velikou modlitbou a obětí za Církev.Podobně ve vztahu k papeži: máme stát při něm jako švýcarská garda, chránit a ctít jeho dobré jméno a stále mu pomáhat a jej podpírat svou modlitbou, postem (!) a obětmi (!)."

Jak jsou tato slova, vyslovená ne dlouho před smrtí Sestrou Lucií dnes aktuální ! Jsou již historická, ale i prorocká zároveň.

O. František

11.2.2022

Zrcadlo času

Ikona lupy
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

S mírnou dávkou optimismu jsme vstoupili do nového roku 2022. Sice jsme denně informováni o počtu nakažených, ale potěšující je to, že nebyl prodloužen nouzový stav. Čekal jsem několik dní pro případ, kdyby bylo vyhlášeno něco nového, abych zase nemusel přepisovat celý článek. Jistě přeji ze srdce všem, aby tento rok byl klidný, zdravý a Bohem požehnaný, ale chci taky poděkovat všem, kteří projevili svou víru a ohleduplnost ke svým bližním zachováním hygienických předpisů. Povinnost roušky a desinfekce rukou v uzavřeném prostoru, kterým je i kostel, trvá stále. Je-li ale podstatným znamením lásky oběť, pak to není ani tak těžké.

. . . . (zobrazit zbytek zprávy)
10.1.2022

Důležité upozornění


Dne 26. listopadu 2021 vyhlásila vláda České republiky na celém území ČR nouzový stav vzhledem k prudkému vzestupu nákazy covidem 19. Jsou vyhlášena přísná opatření, z nichž se týká účastníků bohoslužeb vstup do kostela s maskou, zakrývající nos a ústa a desinfekce rukou. Tento požadavek bude striktně vyžadován a účastníci bohoslužeb tímto způsobem dají najevo, zda jsou věřící, či ne, protože se jedná o ohleduplnost a ochranu zdraví všech. Kněz u oltáře roušku mít nemusí, protože je vzdálen od účastníků bohoslužeb více než dva metry a oba místní kněží mají dvojí očkování. Nebudou prováděny žádné diskuze o stavu víry, či čehokoliv podobného. Stav účastníků bohoslužeb a situace v kostele bude kontrolována. V případě neukázněnosti by se muselo začít uvažovat o uzavření kostela na celou dobu nouze, tedy do 26. prosince. Prokažme svou lásku k bližnímu i tím, že nevystavujeme kněze zbytečnými diskusemi, slovními útoky a hrubostí stresu a všemu, co může trvalý stres vyvolat. Tyto projevy tady již nejednou byly. Jinak je tento stav příležitostí ke zbožnějšímu prožití adventu a k uvědomění si, co vlastně o vánocích slavíme a máme slavit.

26.11.2021

Pomalu k normálu

Ikona lupy
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Jsem rád, že po delší době mohu zveřejnit trochu optimističtější zprávy. Epidemie pomaličku ustupuje a my se vracíme zase k normálnímu životu. Ohraničení počtu účastníků akcí je už takové, že v kostele se můžeme účastnit mše svaté bez "vstupenek".

Zůstává v platnosti jen rouška na ústech a nose a dezinfekce rukou při příchodu do kostela. Je ale třeba zachovat určitou moudrost a opatrnost, abychom se nemuseli vrátit tam, kde jsme byli. Přenosy on line mší svatých zatím zůstávají: ve všední dny ranní mše svatá a v neděli mše svatá v 8.00 hodin, protože je řada nemocných, kteří se normálně mše svaté zúčastnit již nemohou a mají z této možnosti radost. Ti, kteří jsou zdraví splní svou povinnost osobní účastí na mši svaté.

. . . . (zobrazit zbytek zprávy)
19.6.2021

Aktuální opatření od 26.4.2021 + zpráva otce biskupa

Ikona lupy
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Od 26.4.2021 platí následující protipandemická opatření:

 • ochrana dýchacích cest - úst a nosu - rouškou
 • rozestupy mezi lidmi 2 metry
 • dezinfekce rukou při vstupu do kostela

V našem kostele, při dodržení 2-metrových rozestupů je možno pojmout cca 160 lidí.
Nedělní adorace (15-16 hodin) jsou vzhledem k menším omezením ukončeny.

Společný zpěv při bohoslužbách je již povolen.

Na mše svaté se již nemusíte zapisovat, místenkový systém již není potřebný a je zrušen.

Více na: https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni

Zpráva otce biskupa Martina Davida:

. . . . (zobrazit zbytek zprávy)

Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor
25.4.2021

Aktuální opatření do 25.4.2021

Ikona lupy
rozbalit / skrýt zbytek zprávy

Vzhledem k tomu, že situace spojena s omezeními díky pandemii koronaviru zůstává nejméně do velikonočních svátků v podstatě beze změny, budou bohoslužby přizpůsobeny této skutečnosti. Nadále platí, že bohoslužeb se může účastnit 10% lidí podle počtu míst k sezení. V našem kostele je to 40 osob. Tento počet platí i pro pohřby. Stále platí rouška, desinfekce rukou a rozestupy.

. . . . (zobrazit zbytek zprávy)
6.4.2021

Velikonoce u nás


Vzhledem k tomu, že situace spojena s omezeními díky pandemii koronaviru zůstává nejméně do velikonočních svátků v podstatě beze změny, budou bohoslužby přizpůsobeny této skutečnosti. Nadále platí, že bohoslužeb se může účastnit 10% lidí podle počtu míst k sezení. V našem kostele je to 40 osob. Tento počet platí i pro pohřby. Stále platí rouška, desinfekce rukou a rozestupy.Ve Svatém týdnu proběhnou bohoslužby v oznámených časových dobách.

Adorace ve Svatém Třídení:

Vzhledem k poslední úpravě vládního nařízení o zákazu nočního vycházení v době velikonočních svátků, můžeme upravit čas večerní adorace v kostele takto:
Zelený čtvrtek - po večerních bohoslužbách do 21.00 hodin,
Velký Pátek - po večerních bohoslužbách do 23.00 hodin.

Na Bílou sobotu se kostel otevře ve 12.00 hodin k adoraci v boční kapli Božího hrobu a bude trvat do 16.30 hodin. Ve 14.00 a v 16.00 budou posvěceny vaše velikonoční pokrmy. V 16.30 hodin se pomodlíme část novény k Božímu Milosrdenství a v 17.00 hodin začne bohoslužba Vigilie Zmrtvýchvstání Páně.

V neděli na Boží Hod velikonoční bude normálně ranní mše sv. v 6.30 ČS, v 8.00 PL, v 10.00 ČS a v 17.00 PL.

V pondělí velikonoční budou mše svaté v 6.30 ČS, v 9.00 PL a v 17.00 ČS. Další bohoslužby už podle běžného programu.

Od neděle 21.3. do neděle 28.3. denně od 15.00 do 16.00 výstav Nejsv. Svátosti k adoraci, během které bude příležitost ke sv. zpovědi a v 16.00 se bude podávat sv. přijímání. Jinak i během ranní a večerní mše sv. je příležitost ke sv. zpovědi.

Prosíme naléhavě o ohleduplnost a ukázněnost. Jsou-li vchody do kostela uzavřeny, pak to znamená, že počet účastníků je již naplněn a není možné hledat nějaké škvíry k proniknutí a kouty k ukrytí se. Jsme křesťané a měli bychom být vzorem v ukázněnosti. Do kostela se taky nevchází zakristií, je zbytečné bouchat a rušit ty, kteří jsou uvnitř. Využijme k účasti na bohoslužbách i všední dny, kdy ráno a večer není v kostele 40 účastníků. Využívejme kostelů v místě bydliště, protože vydáme-li se do kostela jiného, pak i tam je určen počet účastníků a my svou přítomností zabereme místo místním, kteří mají právo se ve svém kostele účastnit bohoslužby. Z našeho kostela jsou přenášeny bohoslužby on-line ve všední dny ráno v 6.35., v neděle v 8.00. Večer kromě neděle je přenášena v 18.00 modlitba sv. růžence za ukončení pandemie a uzdravení společnosti. Večerní růženec nebude taky na Zelený čtvrtek, Velký Pátek a Bílou sobotu.

Dále bude přenášena bohoslužba na Zelený čtvrtek v 17.00, na Velký Pátek v 16.00 a na Bílou sobotu v 17.00. Na Hod Boží v 8.00 a v pondělí velikonoční v 9.00. Nezapomeňme, že Bůh je živý a přítomný a jdeme-li jej chválit, pak ne s bojovou náladou.

Koronavirus, nařízení a omezení s ním spojena nejsou vynálezem Církve, ani papeže, biskupů či kněží.

Na ukázněnosti nás všech bude záležet, jak dlouho nás bude tato situace ještě trápit.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.

19.3.2021

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle platné legislativy


I dle nového Usnesení vlády ČR číslo 216 o přijetí krizového opatření ze dne 26.02.2021 pro období od 01.03.2021 do 21.03.2021 včetně, platí stávající pravidla účasti na bohoslužbách v našem kostele. Najednou může být v kostele přítomno maximálně 40 osob (10 % obsazenosti míst k sezení), minimální rozestupy 2 metry (neplatí pro členy jedné domácnosti), povinnost každé osoby dezinfekce rukou při vstupu, bez hromadného zpěvu a bez podávání rukou. Samozřejmě i nadále platí povinnost nošení roušek, od 01.03.2021 se již nesmí používat jiné roušky než chirurgické roušky! Respirátor řady FFP2 není v kostele povinný, ale je doporučen. Na pohřbu může být účastno maximálně 40 osob.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.

27.2.2021

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle platné legislativy


Od neděle 27.12.2020 do současnosti platí, že shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, což v našem kostele představuje 40 osob. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; po celou dobu pochopitelně se zakrytými ústy a nosem.

Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.

5.2.2021

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle nové legislativy ze dne 23.12.2020


 • Od neděle 27.12.2020 do 10.1.2021 (prodlouženo do 14.2.) platí, že shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, což v našem kostele představuje 40 osob. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; po celou dobu pochopitelně se zakrytými ústy a nosem.
26.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii dle nové legislativy ze dne 23.12.2020


 • Pro dny 24.12.2020 až 26.12.2020 platí, že shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, což v našem kostele představuje 80 osob. Účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének; po celou dobu pochopitelně se zakrytými ústy a nosem.
 • Od neděle 27.12.2020 do nejméně neděle 10.01.2021 se dále snižuje povolený počet účastníků bohoslužby na 40 osob (10% míst k sezení).
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti.
 • Příležitost ke svaté zpovědi bude po novém roce
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
24.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Platnost od pátku 18.12.2020 (80 osob)

  Podle usnesení Vlády ČR ze 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela.
  Toto krizové opatření vlády (ze dne 14. 12. 2020) začne platit 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59.
  Toto krizové opatření vlády omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Shromáždění pořádaná církví jsou povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.
  V našem farním kostele tudíž se snižuje maximální počet účastníků ze 120 osob na 80 osob.

 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.

 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti.
 • Možnost svaté zpovědi bude ještě
  • v sobotu 19.12. od 16 do 16:45.
  • v neděli 20.12. od 14 do 15:45.
  • v pondělí 21. a úterý 22.12. po ranní mši svaté a odpoledne od 16 do 16:45.
  • další příležitost ke svaté zpovědi bude po novém roce
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
19.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Platnost od pátku 18.12.2020 (80 osob)

  Podle usnesení Vlády ČR ze 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES sníží s účinností od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách z 30 na 20 procent kapacity kostela.
  Toto krizové opatření vlády (ze dne 14. 12. 2020) začne platit 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59.
  Toto krizové opatření vlády omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Shromáždění pořádaná církví jsou povolená v době od 05:00 hod. do 22:59 hod.
  V našem farním kostele tudíž se snižuje maximální počet účastníků ze 120 osob na 80 osob.

 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.

 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi (14-15:45) a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Přes týden je možnost svaté zpovědi od 16 do 16:45. Během mše svaté se nezpovídá.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
17.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Platnost od pátku 18.12.2020
 • Platnost do čtvrtka 17.12.2020
  Usnesení vlády 1290, jehož platnost byla Usnesením vlády 1295 prodloužena z 12.12.2020 až do 23.12.2020, část II, bod 10: omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, …… že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
  b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,
 • V našem kostele je cca 400 míst k sezení, čemuž 30% odpovídá 120 osobám.
 • Podmínkou je rouška, kryjící nos a ústa a při vstupu dezinfekce rukou a rozestupy.
 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi (14-15:45) a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Přes týden je možnost svaté zpovědi od 16 do 16:45. Během mše svaté se nezpovídá.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • Na faře jsou k dostání vánoční oplatky: od pondělka do pátku od 8.00 do 10.00, jinak vždy po mši svaté.
 • Jsou ještě volná místa na mše svaté na 1. pololetí příštího roku.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
 • Věnujte pozornost Výzvě našich biskupů ze dne 20.11.2020, jak ji na našich stránkách rovněž zveřejňujeme.
10.12.2020

Aktuální situace kolem opatření k pandemii


 • Od čtvrtka 3.12. platí 3. stupeň PES (protiepidemický systém ČR). Pro bohoslužby je uvedeno omezení: 30 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, minimální odstup 2m mezi sedícími, účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.
  V našem kostele je cca 400 míst k sezení, čemuž 30% odpovídá 120 osobám.
 • Podmínkou je rouška, kryjící nos a ústa a při vstupu dezinfekce rukou a rozestupy.
 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Na faře jsou k dostání vánoční oplatky: od pondělka do pátku od 8.00 do 10.00, jinak vždy po mši svaté.
 • Jsou ještě volná místa na mše svaté na 1. pololetí příštího roku.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
 • Věnujte pozornost Výzvě našich biskupů ze dne 20.11.2020, jak ji na našich stránkách rovněž zveřejňujeme.
4.12.2020

Co je nového ?


 • Nařízením Vlády ČR od pondělí 23. 11. se může na bohoslužbách v uzavřeném prostoru účastnit dvacet osob.
 • Podmínkou je rouška, kryjící nos a ústa a při vstupu dezinfekce rukou a rozestupy.
 • Do počtu dvaceti se nepočítá kněz, kostelník, ministrant, varhaník.
 • Zůstává nadále v platnosti online přenos ranní mše svaté v 6.35 a v neděli v 8.00 stejně jako přenos večerní modlitby sv. růžence za ustání pandemie a uzdravení národa, Evropy a celého světa od pondělka do soboty v 18.00 hodin.
 • Ve čtvrtek od 18. do 19 hodin adorace s modlitbou sv. růžence a příležitost ke sv. zpovědi a na konci sv. přijímání.
 • V neděle do odvolání je od 14.00 do 16.00 možnost soukromé modlitby při adoraci Nejsv. Svátosti. V té době je možnost přistoupit ke sv. zpovědi a na konci adorace ke sv. přijímání.
 • Na faře jsou k dostání vánoční oplatky: od pondělka do pátku od 8.00 do 10.00, jinak vždy po mši svaté.
 • Jsou ještě volná místa na mše svaté na 1. pololetí příštího roku.
 • V neděli 29.11.- 1. adventní budou při každé mši svaté posvěceny adventní věnce.
 • Přispět na provoz a údržbu kostela je možné do pokladničky na bočním oltáři s označením "Sbírka", jinak na běžný účet farnosti č. 5076173349 / 0800.
 • Věnujte pozornost Výzvě našich biskupů ze dne 20.11.2020, jak ji na našich stránkách rovněž zveřejňujeme.

P. František

22.11.2020

Nalezeno: 932 záznamů. Zobrazeno: 1 - 20    Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Charita Třinec