Aktuality

Papież Franciszek powiedział na Twitterze:


Obrázek ke zprávě

By „przekazywać Boga" nie wystarczy wiarygodność świadectwa, powszechność głoszenia i aktualność przesłania. Bez Ducha Świętego wszelka gorliwość jest próżna i fałszywie apostolska: byłaby jedynie naszą i nie przynosiłaby owoców. #AudiencjaOgólna
6.12.

Bóg, który przychodzi w naszą ludzką kondycję, wybiera ubóstwo. Tak samo każdy z nas jest wezwany do powrotu do tego, co istotne w naszym życiu, do odrzucenia wszystkiego, co zbędne i co może stać się przeszkodą na drodze do świętości. #Adwent
5.12.

Pełni nadziei rozpoczęliśmy #Adwent. Żarliwie błagajmy Księcia Pokoju, aby przyniósł pociechę naszym zranionym sercom, a także narodom doświadczanym przez wojny i wszelkiego rodzaju kryzysy, abyśmy mogli wieść życie godne i spokojne.
4.12.


Pro vysvětlení:
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. (wikipedia)

Tvíty papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině: „Summum periculum mundi hodierni maestitia individualistica a corde scatens avaro.“


Oto piękny program na #Adwent: spotkać Jezusa przychodzącego w każdym bracie i siostrze, którzy nas potrzebują i podzielić się z nimi tym, co możemy - wysłuchaniem, czasem, konkretną pomocą.
3.12.

Dzisiaj świat potrzebuje sojuszy, które nie są przeciwko komuś, ale na korzyść wszystkich. Jest pilnie potrzebne, aby religie dawały dobry przykład, pracując razem. Zachowajmy stworzenie i chrońmy wspólny dom; żyjmy w pokoju i propagujmy pokój!
vatican.va: Videomessaggio del Santo Padre in occasione dell´inaugurazione del “Faith Pavilion" a Dubai
3.12.

Wybierzmy życie, wybierzmy przyszłość! Wsłuchajmy się w jęki ziemi, usłyszmy krzyk ubogich, posłuchajmy jakie są nadzieje młodych i marzenia dzieci! Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność: zapewnienie, aby nie odmówiono im przyszłości. #COP28
2.12.

Czas przynagla. Teraz, jak nigdy dotąd, przyszłość każdego z nas zależy od teraźniejszości jaką wybierzemy. #COP28 vatican.va/content/france...
2.12.

W tym historycznym momencie wzywa się nas do odpowiedzialności za dziedzictwo, jakie zostawimy po sobie, przeszedłszy przez ten świat. Jeśli nie zareagujemy teraz, zmiany klimatyczne będą coraz bardziej szkodzić życiu milionów osób. #COP28
1.12.

Ufajmy, że ci, którzy podejmą działania na #COP28 , będą strategami zdolnymi do myślenia o wspólnym dobru i przyszłości swoich dzieci, a nie o partykularnych interesach jakiegoś kraju lub firmy. Oby w ten sposób okazali szlachetność polityki, a nie jej hańbę.
30.11.

Módlmy się nadal w sprawie poważnej sytuacji w Izraelu i Palestynie. Cierpią tam prości i zwyczajni ludzie, a nie ci, którzy prowadzą wojnę. Módlmy się o pokój. I nie zapominajmy o drogim narodzie ukraińskim, który nadal tak bardzo cierpi na skutek wojny.
29.11.

Prośmy o światło Ducha Świętego, abyśmy umieli uzasadnić naszą wiarę i naszą nadzieję w dzisiejszym świecie słowami, a przede wszystkim świadectwem naszego życia. #AudiencjaOgólna
29.11.

#MódlmysięWspólnie, aby osoby z niepełnosprawnościami pozostawały w centrum uwagi społecznej i aby instytucje świeckie promowały działania umożliwiające im aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. #IntencjeModlitewne #ClicktoPray
28.11.

Jeśli ufamy w zdolność człowieka do wykraczania poza swoje małostkowe interesy i myślenia na wielką skalę, to nie możemy wyrzec się marzenia, że #COP28 doprowadzi do stanowczego przyspieszenia transformacji energetycznej. Ta Konferencja może być punktem zwrotnym.
27.11.

Dzisiaj dziękujemy Bogu, ponieważ wreszcie doszło do rozejmu między Izraelem a Palestyną, a niektórzy zakładnicy zostali uwolnieni. Módlmy się, by wszystkich uwolniono i by więcej pomocy humanitarnej dotarło do Gazy. Nalegajmy na dialog: to jedyna prawdziwa droga do pokoju.
26.11.

Wczoraj udręczona Ukraina upamiętniła Hołodomor, ludobójstwo dokonane przez reżim sowiecki, które przed 90-laty temu spowodowało śmierć głodową milionów osób. #MódlmysięWspólnie, bo modlitwa przerywa spiralę nienawiści i otwiera ścieżki pojednania.
26.11.

Dzisiaj w Kościołach partykularnych obchodzimy 38. Światowy Dzień Młodzieży pod hasłem „Weselcie się nadzieją". Przytulam młodych, będących teraźniejszością i przyszłością świata, i zachęcam ich, aby byli radosnymi protagonistami życia Kościoła.
26.11.

Jezus identyfikuje się z głodnymi, spragnionymi, przybyszami, chorymi i więźniami. Mówi, że jesteśmy „błogosławieni", gdy odpowiadamy na te biedy z miłością: nie odwracając oczu, tylko będąc blisko, tych którzy są w potrzebie. #EwangeliaDnia (M7 25,31-46)
26.11.

Przemoc wobec kobiet jest trującym chwastem, który nęka nasze społeczeństwo i musi zostać wykorzeniony. Korzenie te wyrastają na glebie uprzedzeń i niesprawiedliwości; muszą być zwalczane poprzez działania edukacyjne stawiające w centrum osobę z jej godnością.
25.11.

Radość Ewangelii jest tym, czego nic i nikt nie zdoła nam odebrać (por. J 16, 22). Choroby współczesnego świata oraz Kościoła nie powinny stanowić wymówki, by zmniejszyć nasze zaangażowanie i nasz zapał. Traktujmy je jako wyzwania, by wzrastać. #EvangeliiGaudium
24.11.

Adoracja nie oznacza oddalenia się od życia. Jest to raczej przestrzeń, która nadaje sens wszystkiemu, pozwala przyjąć dar Bożej miłości i świadczyć o niej w miłości braterskiej.
23.11.

Mniszki są głosem Kościoła bez znużenia chwalącego, dziękującego i zanoszącego prośby za całą ludzkość. Poprzez swoją modlitwę współpracują z samym Bogiem. Nie pozwólmy, by zabrakło im naszej wdzięczności oraz konkretnego wsparcia. #ProOrantibus
21.11.

Dziś obchodzimy #ŚwiatowyDzieńRybołówstwa. Módlmy się za rybaków i za ich rodziny oraz dziękujmy im, ponieważ każdego dnia zarzucają sieci, wierząc w Bożą Opatrzność, a także opiekują się naszymi morzami. @vaticanIHD
21.11.

Ileż dzieci pozbawionych jest podstawowego prawa do życia oraz integralności fizycznej i psychicznej z powodu konfliktów? Ileż dzieci zostaje zmuszonych do uczestnictwa lub asystowania w walkach i noszenia potem blizn? Żadna wojna nie jest warta łez dzieci.
20.11.

Módlmy się nadal za umęczoną Ukrainę oraz za ludność Palestyny i Izraela. Pokój jest możliwy! Nie poddawajmy się logice wojny! Nie zapominajmy, że wojna zawsze, zawsze jest porażką: zyskują tylko producenci broni.
20.11.

Wyrażam biskość z umiłowanymi mieszkańcami Birmy, którzy niestety nadal cierpią z powodu przemocy i nadużyć. Modlę się, aby się nie zniechęcali i aby zawsze ufali w pomoc Pana.
20.11.

W tym Światowym Dniu Ubogich, przypowieść o talentach jest przestrogą, abyśmy sprawdzili z jakim duchem podchodzimy do życiowej podróży. Otrzymaliśmy od Pana dar Jego miłości i jesteśmy wezwani, by stać się darem dla innych.
19.11.

Nędza jest skandalem. Kiedy Pan powróci, zapyta nas o to. Módlmy się, aby każdy z nas, zgodnie z otrzymanym darem i powierzoną misją, starał się „przynosić owoce miłości miłosiernej", i być blisko jakiegoś biedaka.
19.11.

Jakże byłoby wymowne, gdybyśmy w Dniu Ubogich zaprosili na wspólny niedzielny obiad pozbawionych podstawowych środków do życia! Jeśli wokół ołtarza Pańskiego mamy świadomość, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, o ileż bardziej uwidoczniłoby się to braterstwo!
18.11.

Wiara uczy nas, że każdy ubogi jest dzieckiem Boga, i że jest w nim obecny Chrystus: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).
18.11.

Wojna jest „matką wszelkiego ubóstwa", uderza ona przede wszystkim w ludność cywilną, rodziny. Nie ustawajmy w wysiłkach, aby #pokój umacniał się jako dar Boga i owoc zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i dialogu.
17.11.

Każdy jest naszym bliźnim. Bez względu na kolor skóry, status społeczny, pochodzenie...  Jesteśmy wezwani do wychodzenia naprzeciw każdemu ubogiemu i każdemu rodzajowi ubóstwa, otrząsając się z obojętności i sloganów, którymi osłaniamy iluzoryczny dobrobyt.
16.11.

#MódlmysięRazem o #pokój, szczególnie za udręczoną Ukrainę, a także w Ziemi Świętej, Palestynie i Izraelu; i nie zapominajmy o Sudanie, który tak bardzo cierpi. Każdego dnia poświęćmy trochę czasu na modlitwę o pokój. Chcemy pokoju!
15.11.

Zanurzeni w klimacie zamieszania obecnych czasów, możemy odkryć, że żyjemy wiarą z subtelnym poczuciem rezygnacji, przekonani, że dla Ewangelii nie ma już posłuchu. Tymczasem jest to właśnie chwila, żeby powrócić do Ewangelii, aby odkryć, że Chrystus jest zawsze źródłem nowości.
15.11.

Wy, młodzi, jesteście radosną nadzieją Kościoła i ludzkości pozostających nieustannie w drodze. Chciałbym wziąć was za rękę, żeby wraz z wami wędrować drogą adziei. #ŚDM @LaityFamilyLife vatican.va/content/france...
14.11.

Ewangeliczne spojrzenie współczucia prowadzi nas do służby ubogim, szczególnie umiłowanym przez Boga, który dla nas stał się ubogim (por. 2 Kor 8, 9): a także wykluczonym, marginalizowanym, odrzuconym, maluczkim, bezbronnym. To oni są skarbem Kościoła, są ulubieńcami Boga!
13.11.

Każdy człowiek, niezależnie od narodu czy religii, każdy człowiek jest święty, jest cenny w oczach Boga i ma prawo do życia w pokoju. Nie traćmy nadziei: módlmy się i pracujmy niestrudzenie, aby poczucie człowieczeństwa zwyciężyło nad zatwardziałością serc.
12.11.

Codziennie myślę o bardzo poważnej sytuacji w Izraelu i Palestynie. Modlę się bardzo za tych, którzy cierpią, Palestyńczyków i Izraelczyków. Niech zamilknie broń, nigdy nie przyniesie pokoju i niech konflikt się nie rozszerza! Wystarczy! Dość bracia! Dość!
12.11.

Jestem blisko cierpienia drogiej ludności Sudanu i zwracam się z gorącym apelem do lokalnych przywódców, aby ułatwili dostęp do pomocy humanitarnej i, przy udziale społeczności międzynarodowej, pracowali na rzecz pokojowych rozwiązań.
12.11.

Mądrość życia polega na trosce o to, czego nie widać, ale co jest ważniejsze, ponieważ jest w nas. Jest to troska o życie wewnętrzne. Oznacza ona umiejętność zatrzymania się i słuchania swojego serca, czuwania nad swoimi myślami i uczuciami. #EwangeliaDnia (Mt 25,1-13)
12.11.

Ten miesiąc ożywia w nas pamięć o naszych zmarłych. Wiemy, że nasze modlitwy za nich docierają do Nieba i że tak możemy im towarzyszyć aż tam, wzmacniając więzi, które łączą nas na wieczność. Módlmy się za nich!
11.11.

Być świętym oznacza upodobnić się do Jezusa i pozwolić, aby nasze życie rezonowało z Jego uczuciami. Tylko starając się miłować tak, jak miłował Jezus, także my czynimy widzialnym Boga i w ten sposób realizujemy nasze powołanie do świętości.
10.11.

Tylko Bóg jest Panem i od czułości Jego miłości zależy nasze życie, droga Kościoła, bieg dziejów. On stanowi sens życia: podstawę naszej radości, przyczynę naszej nadziei, gwaranta naszej wolności.
9.11.

#MódlmysięWspólnie za narody cierpiące z powodu wojny. Jest tak wiele cierpienia: cierpią dzieci, chorzy, starzy i wielu młodych ludzi umiera. Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie i pomyślmy o narodach palestyńskim i izraelskim: niech Pan doprowadzi nas do sprawiedliwego #pokoju
8.11.

W każdej sytuacji i okolicznościach naszego życia, osobistych czy społecznych, Pan jest obecny i wzywa nas do życia naszym teraz, do współudziału w życiu innych, do łączności w radościach i cierpieniach świata. #AudiencjaGeneralna
8.11.

Nie trzeba być kimś wielkim, bogatym czy możnym, aby osiągnąć szczęście. Tylko miłość może ugasić pragnienie naszego serca, tylko miłość leczy nasze rany, tylko miłość daje nam prawdziwą radość. Taka jest droga, której nauczył nas Jezus i dla nas ją otworzył.
7.11.

Dzieci są znakiem, który trafia prosto do serca nas dorosłych, są głosem niewinności, który skłania do myślenia i zmusza nas do zadania sobie pytania: co robimy z naszym światem, naszą planetą, naszym społeczeństwem? Jaką przyszłość dla nich przygotowujemy?
6.11.

Niech zakładnicy zostaną natychmiast uwolnieni. Pomyślmy o dzieciach, o wszystkich dzieciach dotykanych przez tę wojnę, a także na Ukrainie i przez inne konflikty: tak zabija się ich przyszłość. Módlmy się, aby miano siłę do powiedzenia „dość".
5.11.

Ciągle myślę o ciężkiej sytuacji w Palestynie i w Izraelu, gdzie liczne osoby straciły życie. Błagam was, byście to przerwali, w imię Boga: wstrzymajcie ogień! Mam nadzieję, że zostaną podjęte wszelkie sposoby, żeby bezwzględnie uniknąć rozprzestrzenienia się konfliktu.
5.11.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kwestionuje dwulicowość życia uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy głoszą jedno, a następnie czynią drugie. Oto niebezpieczeństwo, nad jakim trzeba czuwać: dwulicowość serca zagrażająca naszej wiarygodności. #EwangeliaDnia
5.11.

Prośmy Boga o współczujące spojrzenie i pokorne serce. Niestrudzenie prośmy Go o to, ponieważ właśnie na drodze współczucia i pokory, Pan daje nam swoje życie, które zwycięża śmierć.
4.11.

Z Panem łzy nie trwają wiecznie, mają swój kres. On jest Bogiem, który, jak prorokuje Pismo, „zniszczy śmierć" i „otrze łzy z każdego oblicza" (Iz 25, 8). Uczynił nasze łzy swoimi, aby nam je otrzeć.
3.11.

Myśląc dziś o poległych, prośmy Pana o pokój, aby ludzie nie zabijali się już więcej na wojnie. Wojny są porażką, zawsze. Módlmy się do Pana za zmarłych, za wszystkich. Niech Pan przyjmie ich wszystkich.
2.11.

#Świętość jest Bożym darem, który otrzymaliśmy na Chrzcie św.: jeśli pozwolimy, aby wzrastał, może całkowicie przemienić nasze życie, oświecając je radością Ewangelii. Świętość jest darem danym wszystkim, aby żyć szczęśliwie. #WszystkichŚwiętych
1. 11.

Wasza modlitwa daje mi siłę, pomaga mi rozeznawać i służyć Kościołowi poprzez wsłuchiwanie się w Ducha Świętego.  #MódlmysięWspólnie  #IntencjeModlitewne  #ClickToPray
31.10.

Przygotujmy się do obchodów uroczystości Wszystkich Świętych. Prośmy ich, aby wspierali nas w dochowywaniu wierności Ewangelii i strzegli naszych serc, w nadziei, że będziemy mieć udział w ich radości, w jedności z Panem i wszystkimi, których kochamy.
30.10.

Wstrzymać ogień. Przestańcie, bracia i siostry: wojna jest zawsze porażką, zawsze, zawsze!
29.10.

Nadal módlmy się za Ukrainę, a także za poważną sytuację w Palestynie i Izraelu oraz za inne regiony ogarnięte wojną. W szczególności w Strefie Gazy niech będzie miejsce na zagwarantowanie pomocy humanitarnej oraz natychmiastowe uwolnienie zakładników.
29.10.

Jesteśmy wezwani do marzenia o takim Kościele: Kościele będącym sługą wszystkich, sługą najmniejszych. O Kościele, który przyjmuje, służy, miłuje. O Kościele otwartych drzwi, który jest portem miłosierdzia. #Synod
29.10.

Na końcu przebytej drogi ważne jest, żeby widzieć „zasadę i fundament", od którego wszystko się zaczyna: miłować Boga i miłować bliźniego jak siebie samego. Nie nasze strategie, nie ludzkie kalkulacje, nie mody tego świata, ale miłować Boga i bliźniego: to jest serce wszystkiego.
29.10.

W wielkim przykazaniu Chrystus łączy Boga i bliźniego. Nie ma autentycznego doświadczenia religijnego, które byłoby głuche na wołanie świata. Nie ma miłości Boga bez zaangażowania w troskę o bliźniego.
29.10.

Nie pozwólmy, aby w tym czasie chmury konfliktu przesłoniły nam słońce nadziei. Wręcz przeciwnie, powierzmy Matce Bożej pilną potrzebę pokoju, aby wszystkie kultury otwarły się na tchnienie harmonii Ducha Świętego. #MiesiącRóżańca #Pokój
28.10.

#Módlmysięrazem #Pokój
vatican.va/content/france...
27.10.

#Módlmysięrazem #Pokój
26.10.

Zawsze myślę o ciężkiej sytuacji w Palestynie i w Izraelu. Apeluję o uwolnienie zakładników oraz wjazd pomocy humanitarnej do Gazy. Dalej modlę się za tych, którzy cierpią, i mam nadzieję na drogę pokoju na Bliskim Wschodzie oraz w innych regionach dotkniętych wojną.
25.10.

Misja jest słabsza bez jedności: Chrystus „podzielony" stanowi skandal dla tych, którzy otrzymują o Nim wiadomość. Także dzisiaj Ewangelia okaże się bardziej wyrazista, jeśli wzrośnie nasza jedność w Chrystusie. #Jednośćchrześcijan #Misjonarskipaździernik
25.10.

Oddolne inicjatywy na całym świecie – zaangażowani ludzie pomagający sobie nawzajem i wspierający się – mogą odnieść sukces w wywieraniu presji na czynniki władzy. Należy mieć nadzieję, że stanie się tak w odniesieniu do kryzysu klimatycznego. 
@iamCaritas #TogetherWeBelong
24.10.

Nie możemy przyzwyczaić się do wojny, do żadnej wojny. Nie możemy pozwolić, by nasze serce i nasz umysł uległy znieczuleniu w obliczu kolejnych wielkich okrucieństw przeciwko Bogu i człowiekowi.
23.10.

Przypominam, że najbliższy piątek, 27 października, ogłosiłem dniem postu, modlitwy i pokuty. Tego wieczoru o godz. 18.00 w Bazylice św. Piotra przeżyjemy godzinę modlitwy w intencji pokoju na świecie.
23.10.

Wojna, każda wojna, która jest na świecie - myślę także o udręczonej Ukrainie - jest porażką. Wojna zawsze jest porażką, jest zniszczeniem ludzkiego braterstwa. Bracia, zatrzymajcie się! Zatrzymajcie się!
22.10.

Bardzo boli mnie to, co dzieje się w Izraelu i Palestynie. Jestem blisko i modlę się w intencji wszystkich, którzy cierpią. Ponawiam mój apel, aby otwarto przestrzeń, aby kontynuowano pomoc humanitarną i uwolniono zakładników.
22.10.

Nie należymy do żadnej ziemskiej rzeczywistości, do żadnego „cezara" tego świata. Należymy do Pana i nie możemy być niewolnikami żadnej władzy doczesnej. W naszym życiu odciśnięty jest obraz Boga, którego nic i nikt nie może przesłonić.
22.10.

Wyrażam moją bliskość w Chrystusie ze wszystkim misjonarzami i misjonarkami na świecie, zwłaszcza tymi, którzy przeżywają trudne chwile: Zmartwychwstały Pan, drodzy przyjaciele, jest zawsze z wami i widzi waszą ofiarność i wasze poświęcenie. #ŚwiatowyDzieńMisyjny
22.10.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, ludzkość zraniona wielkimi niesprawiedliwościami, podziałami i wojnami, potrzebuje Dobrej Nowiny o pokoju i zbawieniu w Chrystusie. #ŚwiatowyDzieńMisyjny  vatican.va/content/france... 
22.10.

Maryja zaprasza nas, aby przenieść wzrok na początek i koniec naszej egzystencji, którymi jest Jezus Chrystus. I to zachęca nas do podążania za Jej przykładem, kroczenia ścieżkami pokoju, życzliwości, słuchania oraz cierpliwego i pełnego zaufania dialogu. #MiesiącRóżańcowy
21.10.

Boża miłość, miłosierna i poruszająca, jest odwieczną nowością Ewangelii. I wymaga od nas ukazywania Boga, tak jak czynili to święci: nie słowami, lecz życiem. #ŚwiatowyDzieńMisyjny
20.10.

Podobnie jak dobry Samarytanin, jesteśmy wezwani, żeby stać się bliźnimi wszystkich współczesnych podróżnych, aby ratować ich życie, leczyć ich rany, koić ich cierpienie.
vatican.va
Moment of Prayer for Migrants and Refugees
At the Sculpture in Saint Peter`s Square at 19:15

19.10.

Głoszenie Chrystusa jest głoszeniem nadziei: On bowiem zna udręki i oczekiwania, które nosimy w sercach, radości i trudy, które naznaczają nasze życie, ciemności, które nas gnębią, i wiarę, którą jak wieczorną pieśń wznosimy do nieba. #ŚwiatowyDzieńMisyjny
19.10.

Postanowiłem ogłosić piątek 27 października dniem postu, pokuty i modlitwy o #pokój i zapraszam do włączenia się do tej inicjatywy inne wyznania chrześcijańskie, ludzi innych religii i wszystkich, którym leży na sercu sprawa pokoju na świecie.
18.10.

Wojna nie rozwiązuje żadnego problemu: sieje tylko śmierć i zniszczenie, karmi nienawiść, potęguje zemstę. Wojna odbiera przyszłość. Wzywam wierzących, aby w tym konflikcie opowiedzieli się tylko po jednej stronie: po stronie pokoju. Nie słowami, ale modlitwą.
18.10.

Sytuacja w Strefie Gazy jest beznadziejna. Proszę, zróbmy wszystko co możliwe, aby uniknąć katastrofy humanitarnej. Niepokoi możliwość rozszerzenia się konfliktu. Niech ucichnie broń, niech zostanie usłyszane wołanie o pokój, krzyk ubogich, ludności, dzieci.
18.10.

Radość jest termometrem, który mierzy ciepło naszego głoszenia Jezusa, Tego, który jest Dobrą Nowiną dla wszystkich. #AudiencjaGeneralna
18.10.

Fakt, że tak wielu ludzi nie ma dostępu do żywności, wody i innych podstawowych zasobów, jest obrazą danej im przez Boga godności, zniewagą, która powinna zawstydzić całą ludzkość i zmobilizować społeczność międzynarodową. #WorldFoodDay
16.10.

Modlitwa jest siłą cichą i świętą, aby przeciwstawić się diabelskiej sile nienawiści, terroryzmu, wojny. Zapraszam wszystkich wierzących do zjednoczenia się z Kościołem w Ziemi Świętej i do poświęcenia przyszłego wtorku modlitwie i postowi.
15.10.

Niech będą respektowane prawa humanitarne, szczególnie w Gazie. Proszę, aby nie przelewać dalej niewinnej krwi ani w Ziemi Świętej, ani w Ukrainie, ani w żadnym innym miejscu. Wystarczy! Wojny są zawsze porażką, zawsze!
15.10.

Z wielkim bólem śledzę to, co się dzieje w Izraelu i Palestynie. Ponawiam apel o uwolnienie zakładników i z mocą proszę, aby dzieci, chorzy, starsi, kobiety i wszyscy cywile nie byli ofiarami konfliktu.
15.10.

Często walczy się, żeby mieć swój własny czas wolny, ale dzisiaj Jezus zaprasza nas, abyśmy znaleźli czas, który nas wyzwala: czas poświęcony Bogu, który leczy nasze serca, zwiększa w nas pokój, zaufanie i radość, który zbawia nas od zła, samotności. #EwangeliaNaDziś (Mt 22,1-14)
15.10.

„Tylko ufność i nic innego jak ufność powinna nas prowadzić do Miłości". Te jakże stanowcze słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza mówią wszystko, streszczają geniusz jej duchowości. #AdhortacjaApostolska vatican.va/content/france... 
15.10.

„C’est la confiance". To ufność prowadzi nas do Miłości, a tym samym uwalnia nas od lęku, to ufność pomaga nam oderwać wzrok od samych siebie, to ufność pozwala nam powierzyć w ręce Boga to, co tylko On może uczynić. #AdhortacjaApostolska
15.10.

#AdhortacjaApostolska #MałaTereska
15.10.

Święty różaniec to szkoła modlitwy, różaniec to szkoła wiary! #RóżaniecŚwięty
14.10.

Musimy przezwyciężyć logikę stwarzania pozorów wrażliwości na problemy środowiskowe przy jednoczesnym braku odwagi wprowadzenia istotnych zmian. Jeśli działania, które podejmiemy obecnie, wiążą się z kosztami, będą one tym bardziej uciążliwe, im dłużej będziemy zwlekać. #DRRDay
13.10.

Uczestnictwo, misja oraz komunia są cechami charakterystycznymi Kościoła pokornego, który słucha Ducha i umieszcza swoje centrum poza sobą. #Synod #MisyjnyPaździernik
12.10.

Terroryzm i ekstremizmy nie rozwiążą konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami, ale podsycają nienawiść, przemoc i zemstę, a także sprawiają jedynie, że wszyscy cierpią. Bliski Wschód potrzebuje pokoju zbudowanego na sprawiedliwości, dialogu oraz odwadze braterstwa.
11.10.

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, aby pomogli mieszkańcom Afganistanu cierpiącym w następstwie niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które ich nawiedziło. Przyczyńmy się w duchu braterstwa do złagodzenia cierpień poszkodowanych i wsparcia niezbędnej odbudowy.
11.10.

Współczuć oznacza cierpieć z ofiarami wielu nieludzkich zachowań w świecie, a także współczuć z tymi, którzy popełniają błędy i niesprawiedliwość, nie usprawiedliwiając ich, ale uczłowieczając przez przebaczenie dające kolejną szansę, by otworzyć drogi nadziei. #AudiencjaOgólna
11.10.

Prawo do życia jest zagrożone tam, gdzie stosuje się karę śmierci. Kary śmierci nie można stosować w imię rzekomej sprawiedliwości państwowej, gdyż ona ani nie odstrasza, ani nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, a jedynie podsyca żądzę zemsty. #EndDeathPenalty
10.10.

Zacznijmy od ubogich a odkryjemy, że wszyscy dzielimy ubóstwo wewnętrzne; że wszyscy potrzebujemy Ducha Bożego, aby nas uwolnił od ducha świata; że pokora jest wielkością chrześcijanina, a braterstwo jego prawdziwym bogactwem. #WorldHomelessDay
10.10.

Jedno z zadań Synodu to podążać razem i słuchać, aby Duch Święty podpowiedział nam nowe drogi, sposoby niesienia Ewangelii do serc tych, którzy są obojętni, którzy są daleko, którzy stracili nadzieję, ale szukają „wielkiej radości" (por. Mt 2, 10). #Synod
9.10.

Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszą modlitwą trwającemu Synodowi, będącemu kościelnym wydarzeniem słuchania, dzielenia się i braterskiej komunii w Duchu. Zachęcam wszystkich do powierzenia jego prac Duchowi Świętemu.
8.10.

W październiku, miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej, niestrudzenie wzywajmy, przez wstawiennictwo Maryi, daru pokoju dla wielu krajów na świecie naznaczonych wojnami i konfliktami; i nadal pamiętajmy o drogiej Ukrainie.
8.10.

Z bólem śledzę to co dzieje się w Izraelu. Niech ataki i broń się zatrzymają, proszę! I niech będzie zrozumiane, że terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania. Wojna jest porażką. #MódlmySięRazem, aby był pokój w Izraelu i w Palestynie!
8.10.

#EwangeliaNaDziś (Mt 21,33-43) Jezus nam przypomina, co się dzieje, gdy człowiek zapomina o wdzięczności. Niewdzięczność rodzi przemoc, podczas gdy proste „dziękuję" może przynieść pokój!
8.10.

W to święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej #Módlmysięwspólnie poprzez rozważanie tajemnic zbawienia, aby zawsze coraz bardziej odsłaniało się nam oblicze miłości Boga. #PaniRóżańcowej
7.10.

Przyjmujące spojrzenie Chrystusa wobec cierpiących i odrzuconych zaprasza nas do bycia Kościołem gościnnym, powtarzającym wszystkim: „Przyjdźcie, utrudzeni i uciśnieni, wy, którzy zagubiliście drogę, wy, którzy zamknęliście drzwi nadziei: Kościół jest tu dla was!". #Synod
7.10.

To błogosławiące spojrzenie Pana zaprasza nas, abyśmy byli Kościołem, który z radosną duszą kontempluje Boże działanie i rozeznaje teraźniejszość; który nie traci ducha, nie zasłania się za nabytymi przekonaniami, nie pozwala światu dyktować swojego programu. #Synod
6.10.

Błogosławiące spojrzenie Jezusa zaprasza nas, abyśmy byli Kościołem, który nie podejmuje dzisiejszych wyzwań w duchu konfliktowym, ale kieruje swój wzrok ku Bogu będącemu komunią i, z podziwem oraz pokorą, błogosławi Go i uwielbia, uznając za swojego jedynego Pana. #Synod
5.10.

Zapraszam wszystkich do towarzyszenia w tej drodze pojednania ze światem, który nas gości i do ubogacenia jej własnym wkładem, ponieważ nasze zaangażowanie ma związek z godnością osobistą i wielkimi wartościami. #LaudateDeum @vaticanIHD
4.10.

List ten jest zatytułowany „Pochwalony bądź, Panie". Bowiem człowiek, który chce zastąpić Boga, staje się najgorszym zagrożeniem dla samego siebie. #LaudateDeum vatican.va/content/france...
4.10.

Jesteśmy tutaj, aby podążać razem ze spojrzeniem Jezusa, który błogosławi Ojca i przyjmuje wszystkich utrudzonych i uciśnionych. Zacznijmy zatem od spojrzenia Jezusa, będącego spojrzeniem błogosławiącym i przyjmującym. #Synod
4.10.

Oto główne zadanie Synodu: ponownie skierować nasze spojrzenie na Boga, aby być Kościołem spoglądającym na ludzkość z miłosierdziem. Kościołem zjednoczonym i braterskim, który słucha i rozmawia; Kościołem, który błogosławi i dodaje otuchy, który pomaga osobom szukającym Pana.
4.10.

#Synod służy przypomnieniu nam o tym: nasza Matka Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia, bycia „odbudowaną", ponieważ wszyscy jesteśmy ludem grzeszników, którym przebaczono, zawsze potrzebujemy powrotu do źródła, jakie stanowi Jezus, aby dotrzeć do wszystkich z Jego Ewangelią.
4.10.

Św. #FranciszekzAsyżu w czasach wielkich walk i podziałów nie krytykował ani nie atakował nikogo, posługując się jedynie bronią Ewangelii: pokorą i jednością, modlitwą i miłością. Czyńmy to także i my!
4.10.

Istotą procesu synodalnego jest podstawowa prawda, której nigdy nie możemy stracić z oczu: jego cel stanowi słuchanie, zrozumienie i wprowadzenie w życie woli Bożej. #Synod
3.10.

Każdy człowiek ma obok siebie opiekuna, którego dał nam Pan jako wsparcie, aby pomagał nam wstać, kiedy się zatrzymujemy, aby nami pokierował, kiedy zgubimy drogę. Wsłuchujmy się w głos naszych Aniołów! #AniołStróż
2.10.

Dziś jest wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, świętej zawierzenia. 15 października zostanie opublikowana adhortacja apostolska na temat jej przesłania. Módlmy się do św. Teresy, aby pomogła nam zaufać i pracować na rzecz misji.
1.10.

Módlmy się o pokój w udręczonej Ukrainie i na wszystkich ziemiach zranionych wojną. Módlmy się o ewangelizację narodów. Módlmy się także za Synod Biskupów, który w tym miesiącu będzie przeżywał pierwsze zgromadzenie na temat synodalności Kościoła.
1.10.

Dzisiaj rozpoczyna się październik, miesiąc różańca i misji. Zachęcam wszystkich do doświadczenia piękna modlitwy różańcowej, kontemplując z Maryją tajemnice Chrystusa i wzywając Jej wstawiennictwa w potrzebach Kościoła i świata.
1.10.

Dla grzesznika zawsze istnieje nadzieja odkupienia; dla zdemoralizowanego jest to jednak znacznie trudniejsze. Jego hipokryzja, jego fikcje, które stały się nawykami, są bowiem jak gruby „mur z gumy", za którym chroni się przed wyrzutami sumienia. #EwangeliaNaDziś
1.10.

Prośmy w modlitwie, abyśmy na nowo nauczyli się milczeć: aby usłyszeć głos Ojca, wezwanie Jezusa i błaganie Ducha. #Synod #JednośćChrześcijan
1.10.

Cisza jest niezbędna na drodze do jedności chrześcijan. Modlitwa w milczeniu pozwala nam przyjąć dar jedności tak, jak chce tego Chrystus za pomocą środków, których On pragnie a nie jako niezależny owoc naszych własnych wysiłków i według czysto ludzkich kryteriów.
1.10.

Cisza jest niezbędna w życiu Kościoła: umożliwia braterską komunikację, pozwala na rozeznanie, poprzez słuchanie błagań Ducha, „których nie można wyrazić słowami" (Rz 8, 26), a które odbijają się echem w Ludzie Bożym.
1.10.

Bycie synodalnym oznacza akceptowanie się nawzajem ze świadomością, że wszyscy mamy coś do przekazania i nauczenia się, gromadząc się razem, aby słuchać „Ducha Prawdy" (J 14, 17), aby wiedzieć, co „mówi On do Kościołów" (Ap 2, 7).
30.9.

Naszym mistrzem jest Duch Święty: mistrz wewnętrzny każdego z nas i mistrz podążania razem. On tworzy różnorodność i jedność, On jest samą harmonią. Jego łagodnemu i silnemu kierownictwu się zawierzamy.
30.9.

Kolegium Kardynalskie ma być podobne do orkiestry symfonicznej, która jest też obrazem synodalności Kościoła: różnorodność jest niezbędna, ale każdy dźwięk musi przyczyniać się do wspólnego projektu. W tym celu fundamentalne znaczenie ma słuchanie się nawzajem.
30.9.

#MódlmysięRazem za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako sposób życia na wszystkich poziomach, pozwalając się prowadzić mocy Ducha Świętego na peryferie świata. #IntencjeModlitewne #ClickToPray
29.9.

W tym #CzasieDlaStworzenia, jako naśladowcy Chrystusa idący po naszej synodalnej drodze, żyjmy, pracujmy i módlmy się, aby nasz wspólny dom ponownie obfitował w życie.
28.9.

Obchodzimy dziś wspomnienie liturgiczne św. Wincentego a Paulo, który poruszony miłością do Chrystusa, poświęcał się służbie ubogim i odrzuconym. Niech jego przykład zachęci również i nas do bycia blisko naszych potrzebujących braci.
27.9.

Dzieło Boże zawsze przejawia się w braterstwie: w oczach, rękach, stopach, sercach mężczyzn i kobiet, którzy na miarę swej odpowiedzialności w Kościele i społeczeństwie, starają się kształtować braterskie relacje i przyjaźń społeczną.
27.9.

Posiadanie broni atomowej jest niemoralne, ponieważ - jak zauważył Jan XXIII w Pacem in terris – „nie da się wykluczyć, że nieprzewidywalne wydarzenie wprawi w ruch aparat wojenny". Wobec zagrożenia bronią nuklearną wszyscy jesteśmy na przegranej pozycji!
26.9.

#SłowoBoże zachęca nas, byśmy nie chowali się za złożonością problemów, za tym, że „nic się nie da zrobić". Wzywa nas, byśmy kult Boga łączyli z troską o człowieka. Pismo Święte zostało nam bowiem dane, byśmy wyszli na spotkanie innych i zbliżyli się do ich ran.
25.9.

Boża sprawiedliwość nie mierzy miłości na skali naszych dokonań, naszych osiągnięć czy naszych niepowodzeń: Bóg po prostu nas miłuje, kocha nas, ponieważ jesteśmy dziećmi, i czyni to miłością bezwarunkową i bezinteresowną. #EwangeliaDnia (Mt 20,1-16)
24.9.

Trudności w przyjmowaniu, ochronie, promowaniu i integrowaniu osób, których się nie spodziewano, są widoczne dla wszystkich, ale głównym kryterium nie może być utrzymanie własnego dobrobytu, lecz raczej ochrona ludzkiej godności.
24.9.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Bądźmy poruszeni historią wielu naszych braci i sióstr przeżywających trudności, którzy mają prawo zarówno do migracji, jak i do nie migrowania, i nie zamykajmy się w obojętności. #WDMR2023 @vaticanIHD
24.9.

#Módlmysięrazem za tych, którzy stracili życie we wszystkich atakach terrorystycznych we Francji i innych częściach świata. I nie ustawajmy w modlitwie o pokój dla regionów zniszczonych przez wojnę. #PodróżApostolska
23.9.

Potrzebujemy odkrycia na nowo pasji i entuzjazmu, odkrycia na nowo zamiłowania do zaangażowania na rzecz braterstwa, ponownego podjęcia ryzyka miłości w rodzinach i wobec najsłabszych, i odnalezienia w Ewangelii łaski, która przemienia i czyni życie pięknym. #PodróżApostolska
23.9.

Słychać krzyk cierpienia, który jest najbardziej donośny i który zamienia mare nostrum w mare mortuum, Morze Śródziemne, kolebkę cywilizacji, w grób godności. Jest to przytłumiony krzyk braci i sióstr migrantów. #PodróżApostolska
23.9.

Aby zaszczepiać pokój, zacznijmy od wysłuchania ubogich. Zmiana podejścia polega na traktowaniu ich jako braci, a nie jako niewygodnego problemu; polega na przyjmowaniu ich, a nie ukrywaniu; na integrowaniu, a nie eksmitowaniu; na obdarzaniu ich godnością.
23.9.

Nie przyzwyczajajmy się do traktowania katastrof jako wiadomości, a śmierci na morzu jako liczb: przeciwnie – są to imiona i nazwiska, są to oblicza i historie, są to przerwane istnienia i zniszczone marzenia. #PodróżApostolska
22.9.

Niebo będzie nam błogosławić, jeśli na lądzie i na morzu będziemy umieli troszczyć się o najsłabszych, jeśli będziemy umieli przezwyciężyć paraliż strachu i obojętności, który skazuje ludzi na śmierć. Dlatego my, reprezentanci różnych religii, jesteśmy wezwani, by być przykładem.
22.9.

Osoby, którym grozi zatonięcie, porzucone na falach, muszą zostać uratowane. To obowiązek człowieczeństwa, to obowiązek cywilizacji! #PodróżApostolska
22.9.

Nie możemy pogodzić się z tym, że istoty ludzkie są traktowane jak karty przetargowe, więzione i torturowane w okrutny sposób; nie możemy dłużej przyglądać się dramatom katastrof morskich, spowodowanych obrzydliwym handlem i fanatyzmem obojętności! #PodróżApostolska
22.9.

Myślę o wielu braciach i siostrach, którzy utonęli pogrążeni w lęku, wraz z nadziejami, jakie nosili w swych sercach. W obliczu tak wielkiego dramatu nie trzeba słów, lecz czynów. Jednak wcześniej potrzebny jest humanizm: milczenie, płacz, współczucie i modlitwa #PodróżApostolska
22.9.

Otwórzmy drzwi kościołów i plebanii, ale przede wszystkim drzwi serca, aby poprzez naszą łagodność, życzliwość i gościnność ukazać oblicze naszego Pana. #PodróżApostolska
22.9.

Proszę, abyście towarzyszyli modlitwą mojej podróży do Marsylii z okazji Spotkań Śródziemnomorskich. Mają one na celu promowanie dróg współpracy i integracji wokół Mare Nostrum, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko migracji.
22.9.

W Światowym Dniu Choroby Alzheimera #MódlmysięWspólnie za wszystkie osoby cierpiące na tę chorobę, za ich rodziny i opiekunów.
21.9.

Wołanie dzieci, kobiet i mężczyzn zranionych przez wojnę wznosi się do Boga jako przejmująca modlitwa do serca Ojca. Każda wojna to nic innego jak droga śmierci, która łudzi niektórych, że będą zwycięzcami. #Pokój
21.9.

Pan Jezus powierzył nam Ewangelię, abyśmy nieśli Jego światło w ciemności świata. Proszę, nie gaście tego światła w sobie, ale dzielcie się nim, aby zajaśniało braterstwo. #AudiencjaOgólna
20.9.

Tak jak rzeka jest źródłem życia dla środowiska, tak też Kościół synodalny powinien być źródłem życia dla wspólnego domu i dla wszystkich, którzy w nim mieszkają. #CzasdlaStworzenia
19.9.

#Modlitwa jest „wodą dla duszy": jest pokorna, nie widać jej, ale daje życie. Ten, kto się modli, staje się wewnętrznie dojrzały i wie, jak wznosić wzrok ku górze, pamiętając, że został stworzony dla nieba.
18.9.

Bez przebaczenia nie ma nadziei, bez przebaczenia nie ma pokoju. Przebaczenie jest tlenem, który oczyszcza powietrze skażone nienawiścią, jest antidotum na trucizny urazy, jest sposobem na rozładowanie gniewu i uleczenie wielu chorób serca. #EwangeliaDnia
17.9.

Każdy z nas dostąpił przebaczenia: Bóg oddał za nas swoje życie i w żaden sposób nie możemy tego zrekompensować. Jednak przebaczając sobie nawzajem możemy dawać świadectwo, rozsiewając wokół siebie nowe życie. #EwangeliaDnia (Mt 18,21-35)
17.9.

Wyraźmy skruchę za nasze „grzechy ekologiczne", jak zauważa mój brat, Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej. Z pomocą łaski Bożej podejmijmy styl życia, w którym jest mniej odpadów i mniej niepotrzebnej konsumpcji. #CzasDlaStworzenia
16.9.

Od Maryi bolesnej uczmy się, że jeśli trwamy w relacji z Bogiem, to życie, choć nie szczędzi nam cierpienia, otwiera się na wielki horyzont dobra i zmierza ku jego spełnieniu.
15.9.

Wiara nie szerzy się mocą tego świata, ale poprzez mądrość krzyża; nie poprzez struktury, ale poprzez świadectwo. I dzisiaj Pan, w donośnym milczeniu krzyża, pyta także ciebie: „Czy chcesz być moim świadkiem?" #ŚwiętoPodwyższeniaKrzyża
14.9.

#MódlmySięWspólnie za tych, którzy stracili życie w powodziach w #Libia, za ich rodziny i za przesiedlonych. Niech nie braknie naszej solidarności z tymi braćmi i siostrami, a także z Marokańczykami, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi.
13.9.

#MódlmySięWspólnie w obliczu wielu wyzwań i trudności naszych czasów. Nie pozostańmy widzami, ale aktywnie angażujmy się na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. #AudiencjaGeneralna
13.9.

Dziś drogi naród etiopski obchodzi swój tradycyjny Nowy Rok: pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia całej ludności, aby została pobłogosławiona darami braterskiego pojednania i pokoju.
12.9.

Głoszenie Chrystusa łączy, a nie dzieli; wspólne głoszenie naszego Pana ewangelizuje drogę samego ekumenizmu. Idźmy razem w modlitwie, która nas oczyszcza, w miłości, która nas jednoczy, w dialogu, który nas zbliża. #JednośćChrześcijan
11.9.

Sile oręża przeciwstawmy siłę miłości, retoryce przemocy - wytrwałość modlitwy. Uczyńmy to szczególnie względem tak wielu krajów cierpiących z powodu wojny; zintensyfikujmy naszą modlitwę za udręczoną Ukrainę!
10.9.

Dziś w Markowej w Polsce beatyfikowani zostali męczennicy Józef i Wiktoria Ulmowie wraz swymi 7 małymi dziećmi: cała rodzina zgładzona przez nazistów 24 marca 1944 r. za udzielenie schronienia prześladowanym Żydom.
10.9.

Niech ta polska rodzina, która stanowiła promień światła w mrokach II wojny światowej, będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w dążeniu do dobra i w służbie potrzebującym.
10.9.

Wytykanie palcem często utrudnia sprawcy przyznanie się do błędu. Wspólnota musi raczej dać mu odczuć, że potępiając błąd, jest z nim blisko w modlitwie i z miłością, gotowa zaoferować przebaczenie. #EwangeliaDzisiaj
10.9.

Czasami zadowalamy się przestrzeganiem jakichś przykazań czy odmawianiem pacierzy, lecz Pan oczekuje od nas, że się z Nim spotkamy, że otworzymy przed Nim nasze serce. Nawiązując bowiem zażyłą relację z Jezusem, doznajemy uzdrowienia naszych uczuć.
9.9.

Bóg pokłada swą nadzieję nie w ludziach wielkich i możnych, ale małych i pokornych. #NarodzenieMaryi
8.9.

Kiedy szukamy najpierw królestwa Bożego, pielęgnując relację z Panem, z naszymi braćmi i z przyrodą, wówczas sprawiedliwość oraz pokój mogą płynąć jak niewyczerpany strumień czystej wody, karmiąc ludzkość i wszystkie stworzenia. #CzasDlaStworzenia
7.9.

Pan nie szuka tego, co znajduje się na środku sceny, lecz prostego serca osób, które Go pragną i miłują, nie obnosząc się z tym i nie wywyższając się nad innych. #AudiencjaOgólna
6.9.

Nie trzeba być bogatym, żeby czynić dobro. Przeciwnie, prawie zawsze są zwyczajni ludzie, którzy poświęcają swój czas, wiedzę i serce, żeby zatroszczyć się o innych. #PodróżApostolska #Mongolia
4.9.

Prawdziwy postęp narodów nie jest mierzony bogactwem ekonomicznym, nie mówiąc już o tym, ile inwestują w złudną siłę zbrojeń, lecz ich zdolnością do zapewnienia zdrowia, edukacji i integralnego rozwoju ludzi. #PodróżApostolska #Mongolia
4.9.

Dom Miłosierdzia. W tych dwóch słowach zawarta jest definicja Kościoła, powołanego do bycia gościnnym mieszkaniem, w którym wszyscy mogą doświadczyć miłości, jaka pobudza i porusza serce: czułej miłości Ojca, który chce, abyśmy byli braćmi i siostrami w Jego domu. #Mongolia
4.9.

Łagodnie i bez lęku idźcie naprzód, odczuwając bliskość i wsparcie całego Kościoła, a przede wszystkim czułe spojrzenie Pana, który o nikim nie zapomina i spogląda z miłością na każde ze swoich dzieci. #PodróżApostolska #Mongolia
3.9.

W sercu chrześcijaństwa jest ta wstrząsająca wiadomość: kiedy tracisz swoje życie, kiedy ofiarowujesz je wielkodusznie, kiedy ryzykujesz, poświęcając je dla miłości, powraca ono do ciebie w obfitości, wlewa w ciebie radość, która nie przemija. #PodróżApostolska #Mongolia
3.9.

A Słowo zawsze prowadzi nas z powrotem do istoty wiary: pozwolić Bogu, by nas miłował, aby nasze życie stało się ofiarą miłości. Ponieważ jedynie miłość prawdziwie gasi nasze pragnienie. #PodróżApostolska #Mongolia
3.9.

Bóg, który jest miłością, w swoim Synu Jezusie zbliżył się do ciebie, pragnie dzielić twoje życie, twoje trudy, twoje marzenia, twoje pragnienie szczęścia. #PodróżApostolska #Mongolia
3.9.

Gdyby ci, którzy rządzą narodami, wybrali drogę spotkania i dialogu z innymi, wnieśliby decydujący wkład w zakończenie konfliktów, które nadal przynoszą cierpienie tak wielu narodom. #PodróżApostolska #Mongolia
3.9.

Mamy wspólne pochodzenie, które przyznaje nam wszystkim tę samą godność, i wspólną drogę, którą możemy przebyć tylko razem, mieszkając pod tym samym niebem, które nas otacza i oświetla. #PodróżApostolska #Mongolia
3.9.

Niebo obejmuje tutaj ziemię rozległą i imponującą, przywołując dwa podstawowe wymiary ludzkiego życia: ziemski, który tworzą relacje z innymi i niebiański, stanowiący poszukiwanie Innego, który nas przekracza. #PodróżApostolska #Mongolia
3.9.

Życie chrześcijańskie rodzi się z kontemplacji twarzy Chrystusa, pozostaje kwestią miłości, codziennego spotkania z Panem w Słowie i w Chlebie Życia, a także w obliczu drugiego, w potrzebujących, w których obecny jest Jezus. #PodróżApostolska #Mongolia
2.9.

Niech przeminą mroczne chmury wojny, niech zostaną zmiecione przez zdecydowaną wolę powszechnego braterstwa, w którym napięcia są rozwiązywane na podstawie spotkania i dialogu, a wszystkim są gwarantowane prawa podstawowe! #Mongolia #PodróżApostolska
2.9.

W zaczynającym się jutro Czasie dla Stworzenia skupmy się na tych biciach serca: naszym, naszych matek i babć, pulsie serca stworzenia i rytmie serca Boga. #CzasDlaStworzenia
seasonofcreation.org
The Season of Creation is a time to renew our relationship with our Creator and all creation through celebration, conversion, and commitment together.

31.8.

Jutro po południu wyruszę na kontynent azjatycki, aby odwiedzić braci i siostry z Mongolii. Proszę, towarzyszcie mi w tej podróży waszymi modlitwami.
30.8.

Kiedy napotykamy trudności w życiu oraz głoszeniu Ewangelii, możemy ulec pokusie zniechęcenia, ale Jezus udziela nam łaski, której potrzebujemy do wiernego i wytrwałego kontynuowania drogi chrześcijańskiego życia. #AudiencjaGeneralna
30.8.

#MódlmysięWspólnie, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach, nie zostali zapomniani przez odpowiednie instytucje i nigdy nie zostali uznani za odpadki. #IntencjeModlitewne #ClickToPray
Vložené video
29.8.

Oznaką spotkania Pana jest radość. Smutek albo lęk stanowią z kolei wskazania, że się od Niego oddaliliśmy. Kto oddziela się od Pana, nigdy nie odczuwa zadowolenia, nawet jeśli ma do swojej dyspozycji wielkie bogactwo dóbr i możliwości.
28.8.

Dzisiaj wspominamy św. Monikę, matkę św. Augustyna: swoimi błaganiami oraz łzami prosiła u Pana o nawrócenie swojego syna! Módlmy się za wiele mam, które cierpią, gdy ich dzieci są nieco zagubione lub znajdują się na trudnych ścieżkach życia.
27.8.

Zapewniam o pamięci modlitewnej za ofiary pożarów, które wybuchły w ostatnich dniach w północno-wschodniej Grecji, oraz wyrażam solidarną bliskość z tamtejszym narodem. I pozostańmy zawsze blisko narodu ukraińskiego cierpiącego z powodu wojny: nie zapominajmy o Ukrainie!
27.8.

Jezus nie chce być bohaterem historii, ale twojego dzisiaj; nie dalekim prorokiem, lecz Bogiem, który jest blisko! #EwangeliazDnia
27.8.

Uczmy się od Pana, który nas zbawił, ogołacając się, stając się innym: z Boga człowiekiem, z ducha ciałem, z króla sługą. Zachęca także nas do „stawania się innymi", by iść ku innym. Tak drogą naszego zbawienia będą inni, począwszy od ubogich, najbardziej podobnych do Chrystusa.
26.8.

„Tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie" (J 13,34). To jest testament, jaki zostawił nam Chrystus, podstawowe kryterium, które pozwala rozpoznać, czy naprawdę jesteśmy Jego uczniami, czy też nie: przykazanie miłości.
25.8.

Wiara zasługuje na szacunek i poważanie: to ona zmieniła nasze życie, oczyściła nasze umysły, nauczyła nas adorować Boga i kochać bliźniego. Wiara jest błogosławieństwem dla wszystkich.
24.8.

#Módlmysięwspólnie za naszych ukraińskich braci i siostry: oni tak bardzo cierpią. Wojna jest okrutna! Tak wiele dzieci zaginęło, tak wielu ludzi nie żyje. Nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie. Dzisiaj jest ważna data dla ich kraju.
23.8.

Nauczmy się odwiedzać sanktuaria maryjne. W tych oazach pocieszenia i miłosierdzia, gdzie wiara wyraża się matczynym językiem, gdzie trudy życia zostają złożone w ramionach Matki Bożej, można odzyskać pokój serca. #AudiencjaOgólna
23.8.

Ponawiam apel o zaprzestanie wykorzystywania religii do wzbudzania nienawiści, przemocy, ekstremizmu oraz ślepego fanatyzmu oraz o zaprzestanie używania imienia Boga dla usprawiedliwiania zabójstw, eksterminacji, terroryzmu oraz ucisku. #AgainstReligiousViolence
22.8.

#MódlmysięWspólnie za Niger, aby wysiłki podejmowane przez wspólnotę międzynarodową mogły jak najszybciej przynieść pokojowe rozwiązanie, dla dobra wszystkich. I przywołujmy pokoju dla wszystkich narodów zranionych wojnami i przemocą, szczególnie dla Ukrainy.
20.8.

Jakże dobrze wpływa na nasze relacje, ale także na życie wiary bycie pojętnymi, prawdziwe słuchanie, wzruszenie w imię współczucia i dobra innych, tak jak Jezus wobec niewiasty kananejskiej. #EwangeliaDnia
20.8.

Naszym obowiązkiem jest pomóc wykorzenić z serc nienawiść i przemoc. Zachęcamy do złożenia broni, zmniejszenia wydatków na cele militarne, aby zaspokoić potrzeby humanitarne, a także do przekształcenia narzędzi śmierci w narzędzia życia.
19.8.

Prawdziwym wyzwaniem, aby być dziećmi Ojca i budować świat braci, jest nauczyć się miłować wszystkich, nawet nieprzyjaciela. Oznacza to w istocie postanowienie, by nie mieć wrogów, by nie widzieć w drugim przeszkody, lecz brata i siostrę, których należy miłować.
18.8.

Ten, kto kocha, nie siedzi z założonymi rękami; kto kocha – służy, biegnie do innych, by im służyć w imię Jezusa. Kocha się przez czyny i to sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
17.8.

Jak dobrze jest żyć wdzięcznością i błogosławieństwem zamiast żalu i narzekania, wznosić spojrzenie w górę zamiast się obrażać. Niech nasza Matka, Wniebowzięta, pomaga nam wspinać się wyżej każdego dnia poprzez służbę i uwielbienie. #AniołPański
15.8.

Tylko miłość gasi nienawiść, tylko miłość dogłębnie pokonuje niesprawiedliwość. Tylko miłość czyni miejsce dla innych. Tylko miłość jest drogą do pełnej jedności między nami.
14.8.

Pan wie, że łódź życia jest zagrożona przez wiatry i że morze, po którym płyniemy, jest często wzburzone. On nie chroni nas od trudu żeglowania, ale zachęca do stawienia czoła trudnościom, aby i one stały się okazją do spotkania z Nim. #AniołPański
13.8.

Co robić, gdy ogarnia nas lęk, widzimy tylko ciemność i czujemy się zagubieni? Za Piotrem także my możemy prosić: „Panie, ratuj mnie!". Dziś do każdego z nas Pan mówi: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się! Nie jesteś już sam na niespokojnych wodach życia". #EwangeliaDnia
13.8.

Drodzy młodzi, nie traćcie nigdy odwagi, by marzyć i żyć z rozmachem! Przyswójcie sobie kulturę troski i szerzcie ją; stańcie się mistrzami braterstwa; stawiajcie czoła wyzwaniom życiowym, pozwalając się prowadzić Bogu i dobrym doradcom. #YouthDay
12.8.

Trwajmy w Chrystusie, starajmy się być zawsze coraz bardziej z Nim zjednoczeni. Idźmy za Nim, naśladujmy Go w jego ruchu miłości, w tym, jak wychodzi do innych. Wyjdźmy, miejmy odwagę wytyczyć nowe szlaki w głoszeniu Ewangelii.
11.8.

Z bólem przyjąłem wiadomość o nowej katastrofie statku z migrantami na Morzu Śródziemnym.
Nie pozostawajmy obojętni na te tragedie. Módlmy się za ofiary i ich rodziny.
10.8.

Podczas gdy w Ukrainie i w wielu krajach toczą się wojny, #ŚDM pokazały wszystkim, że możliwy jest inny świat: świat sióstr i braci, gdzie flagi wszystkich narodów powiewają obok siebie, bez nienawiści, bez lęku, bez zamknięcia się, bez broni!
9.8.

#ŚDM w #Lizbona były odczuwane przez wszystkich jako dar od Boga, który na nowo wprawił w ruch serca i kroki młodych ludzi, aby wyjść, by spotkać się i spotkać Jezusa.
@laityfamilylife
9.8.

Kiedy stawiamy Jezusa w centrum, zmienia się nasze spojrzenie na życie i nawet w trudach i mozole czujemy się otuleni Jego światłem, pocieszeni Jego Duchem, wsparci Jego słowem, podtrzymywani Jego miłością.
8.8.

Drodzy młodzi, Bóg widzi całe dobro, jakim jesteście, wie, co zasiał w waszych sercach. Sprawcie, aby to wzrastało, zachowujcie to z troską, bo w ten sposób, gdy nadejdzie jakaś nieunikniona chwila znużenia, poprzez to wspomnienie ożywicie łaskę tych dni. #ŚDM
6.8.

#MódlmySięRazem za tych, którzy nie mogli tu przybyć z powodu konfliktów i wojen. Marzę o pokoju, marzę o młodych, którzy modlą się o #pokój, żyją w pokoju i budują pokojową przyszłość. Złóżmy w ręce Maryi, Królowej Pokoju, przyszłość ludzkości. #ŚDM
6.8.

Na koniec trzecie słowo: nie lękać się. To sam Jezus zna serce każdego z was, zna życie każdego z was, zna radości, zna smutki, sukcesy i porażki. Dziś podczas tych #ŚDM mówi wam: nie lękajcie się, bądźcie odważni, nie lękajcie się.
6.8.

Drugim słowem jest słuchać. Słuchać Jezusa, ponieważ my, nawet jeśli mamy dobrą wolę, rozpoczynamy ścieżki, które wydają się być ścieżkami miłości, ale ostatecznie są egoizmem podszywającym się pod miłość. Słuchaj Jezusa, ponieważ On ci powie, jaka jest droga miłości.
6.8.

Nie daj się zwieść, przyjaciółko, przyjacielu, staniesz się światłem, gdy będziesz czynić dzieła miłości. Ale kiedy zamiast czynić dzieła miłości, patrzysz na siebie jak egoista, światło gaśnie. Kochać jak Jezus: to czyni nas jasnymi, prowadzi nas to do dzieł miłości.
6.8.

Pierwsze słowo to jaśnieć. Nasz Bóg oświeca. On oświeca nasze spojrzenie, oświeca nasze serce, oświeca nasz umysł, oświeca naszą wolę dokonania czegoś w życiu.
6.8.

To piękne, jak wiele doświadczyliśmy z Jezusem, co razem przeżyliśmy i jest piękne, jak się modliliśmy. Co zabieramy ze sobą, powracając w doliny codziennego życia? Odpowiadam tymi trzema słowami: jaśnieć, słuchać, nie lękać się.
6.8.

#ŚDM
5.8.

Bracie, siostro, nasze rany, nasze słabości i nasze wady nie są pozostawione samym sobie. Wierzymy, że Jezus wziął na siebie całe zło i cierpienie, aby zło i cierpienie nie pozostawały już bez znaczenia i bez wyjścia. #ŚDM #Lisboa2023 #Lizbona2023
4.8.

Krzyż, który towarzyszy każdym Światowym Dniom Młodzieży, jest świętym znakiem największej miłości. Paradoks naszej wiary to piękno Ukrzyżowanego. Piękno miłości, która nosi ślady moich ran. Miłości bez miary, a jednak konkretnej i dlatego wiarygodnej. #ŚDM
4.8.

Kiedy nie marnujemy czasu, by narzekać na rzeczywistość, ale dbamy o zaspokojenie konkretnych potrzeb, z radością i ufnością w Opatrzność, dzieją się wspaniałe rzeczy. #ŚDM #Lisboa2023 #Lizbona2023
4.8.

Czyny miłości są darem przede wszystkim dla tych, którzy je czynią, nawet zanim są nim dla tych, którzy je otrzymują; ponieważ wszystko, co gromadzimy dla siebie, zostanie utracone, podczas gdy wszystko, co dajemy z miłości, będzie naszym skarbem w niebie. #ŚDM
4.8.

Bóg nie powołuje tych, którzy czują się zdolni, lecz uzdalnia tych, których powołuje. #ŚDM #Lizbona2023
3.8.

W tym czasie #ŚDM zanieście Jezusowi wasze pytania i powierzcie Mu wasze tajemnice, życie drogich wam osób, radości oraz niepokoje, a także problemy waszych krajów i świata. Wzywajcie Go po imieniu, tak jak On czyni to z wami. #Lisboa2023 #Lizbona2023
3.8.

Możesz przekazać innym wspaniałą nowinę: „Bóg jest blisko" (por. Łk 10, 9). To jest drogocenna perła istnienia. Każdy musi wiedzieć, że Bóg jest blisko, że czeka na mały znak serca, by napełnić nasze życie zachwytem. #ŚDM #Lisboa2023 #Lizbona2023
3.8.

W oczach Boga jesteśmy drogocennymi dziećmi, które wzywa On każdego dnia, by wziąć w ramiona i wesprzeć, by uczynić z każdego z nas wyjątkowe i oryginalne arcydzieło, którego piękno możemy jedynie przeczuwać. #ŚDM #Lisboa2023 #Lizbona2023
3.8.

Nie ufajmy gotowym formułom. Jesteśmy wezwani do zmierzenia się z wielkimi pytaniami, na które nie ma uproszczonej odpowiedzi, ale które zachęcają do odbycia podróży, do przezwyciężenia siebie, wyjścia poza ograniczenia. Szukać i ryzykować: oto czasowniki pielgrzymów. #ŚDM
3.8.

Samozachowawczość jest pokusą; gdyby zimy chroniły same siebie, nie byłoby cudu wiosny. Miejcie odwagę zastąpić lęki marzeniami: nie bądźcie dysponentami lęków, lecz twórcami marzeń!
#ŚDM #Lisboa2023 #Lizbona2023
3.8.

Kościół jest synodalny, jest komunią, wzajemną pomocą, wspólną drogą. W łodzi Kościoła musi być przestrzeń dla wszystkich: wszyscy ochrzczeni są wezwani do wejścia na pokład i zarzucenia sieci, angażując się osobiście w głoszenie Ewangelii. #Lizbona2023 #Lisboa2023
2.8.

#MódlmySięRazem abyśmy mogli stać się wraz z młodymi odważnymi w przyjęciu Bożego marzenia i w znalezieniu dróg radosnego, wielkodusznego i przemieniającego uczestnictwa, dla Kościoła i dla ludzkości. #ŚDM #Lizbona2023 #Lisboa2023
2.8.

Marzę o Europie, sercu Zachodu, która wykorzystuje swoją pomysłowość do gaszenia ognisk wojny i do rozpalania światła nadziei; która umiałaby na nowo odkryć swoją młodzieńczą duszę, która włączałaby ludy i osoby, nie uciekając się do teorii i kolonizacji ideologicznych.
2.8.

Dobra polityka jest powołana, dziś bardziej niż kiedykolwiek, do korygowania nierównowagi ekonomicznej rynku, który wytwarza bogactwo, ale go nie dystrybuuje; do dalekowzrocznego inwestowania w przyszłość, w rodziny i dzieci, do promowania przymierzy między młodymi a starszymi.
2.8.

Podczas #ŚDM młodzież przybyła z całego świata, żywiąca pragnienia jedności, pokoju i braterstwa, rzuca nam wyzwanie, aby zrealizować swoje marzenia o dobru. Nie są na ulicach, by wykrzykiwać oburzenie, lecz by dzielić się nadzieją Ewangelii. #Lisboa2023 #Lizbona2023
2.8.

Proszę was, abyście towarzyszyli mi modlitwą w czasie podróży do Portugalii z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Matce Bożej, jasnej Gwieździe chrześcijańskiej drogi, zawierzam pielgrzymów #ŚDM i całą młodzież świata.
1.8.

Apeluję do władz Federacji Rosyjskiej, aby została przywrócona inicjatywa Morza Czarnego a zboże mogło być bezpiecznie transportowane.
30.7.

#MódlmysięWspólnie  za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, nawet zboże, podczas gdy krzyk milionów braci i sióstr, którzy cierpią z głodu wznosi się do nieba.
30.7.

Handel ludźmi jest głęboką raną na człowieczeństwie tych, którzy go doświadczają i tych, którzy się go dopuszczają. Musimy złączyć wysiłki, aby uwolnić ofiary i powstrzymać tę zbrodnię, która poważnie szkodzi całej ludzkości.  #EndHumanTrafficking
30.7.

Nie marnujmy czasu i wolności na błahe rzeczy, rozrywki, które pozostawiają nas pustymi wewnętrznie, podczas gdy życie oferuje nam każdego dnia cenną perłę spotkania z Bogiem i z innymi! #EwangeliaDnia (Mt 13, 44-52)
30.7.

Wam młodym, którzy wyjeżdżacie do Lizbony lub będziecie przeżywać #ŚDM na miejscu, chciałbym powiedzieć: zanim wyruszycie, odwiedźcie swoich dziadków albo samotną osobę starszą! Ich modlitwa będzie was strzegła i będziecie nosić w sercu błogosławieństwo tego spotkania #Lisboa2023
29.7.

#MódlmysięWspólnie, aby te #ŚDM w Lizbonie pomogły młodym wyruszyć w drogę, dając świadectwo Ewangelii własnym życiem. #IntencjeModlitewne  #ClickToPray #Lisboa2023 youtu.be/r-Zk5T38Qsg
27.7.

Nie pozwólmy, żeby polityka, powołana do zabezpieczenia potrzeb najsłabszych, zapomniała o starszych pozwalając, żeby rynek zdegradował ich do nieproduktywnych odpadów. Niech nie dojdzie do tego, że z powodu pogoni za efektywnością staniemy się niezdolni do towarzyszenia im.
23.7.

Nie zapominajmy o dziadkach i osobach starszych: dzięki ich czułości wielokrotnie byliśmy podnoszeni na duchu, czuliśmy się kochani, byliśmy uzdrawiani wewnętrznie. Wzrastajmy razem, idźmy razem naprzód: Pan pobłogosławi naszą drogę.
vatican.va/content/france...
23.7.

Starość jest czasem pojednania, czułego spojrzenia na światło, które rozwinęło się pomimo cieni, w ufnej nadziei, że dobra pszenica zasiana przez Boga zwycięży nad chwastami, którymi diabeł chciał zaatakować nasze serca. #DziadkowieOsobyStarsze
23.7.

#EwangeliaDnia Pan zwraca się do nas ze słodkim słowem, zapraszając do przyjęcia tajemnicy życia ze spokojem i cierpliwością, do pozostawienia Jemu osądu, a nie do życia z nostalgią i wyrzutami sumienia. Jakby chciał nam powiedzieć: „W końcu dobro będzie silniejsze niż zło".
23.7.

Nie zostawiajmy samymi ludzi starszych. Ich obecność w rodzinach i wspólnotach jest cenna, daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, w którym strzeże się korzeni. #laityfamilylife
23.7.

Ponawiam moje zaproszenie do wszystkich - diecezji, parafii, stowarzyszeń, wspólnot – aby obchodzić zbliżający się III Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych koncentrując się na przepełniającej radości z ponownego spotkania między młodymi a osobami starszymi. #laityfamilylife
21.7.

Wyobraźmy sobie ziarno: jest małe, ledwo widoczne, ale wydaje rośliny przynoszące owoce. Takie jest #SłowoBoże. Pomyślmy o Ewangelii, małej księdze, prostej i dostępnej dla wszystkich, rodzącej nowe życie w tych, którzy ją przyjmują. #EwangeliaDnia (Mt 13, 1-23)
16.7.

Dziś obchodzimy Niedzielę Morza – poświęconą tym, którzy pracują na statkach, w portach i w środowisku morskim. Modlę się za nich i ich rodziny, jak też dziękuję osobom, które chronią morze przed różnymi formami zanieczyszczenia. #NiedzielaMorza
9.7.

Z bólem dowiedziałem się, że znów przelano krew w Ziemi Świętej. Wyrażam nadzieję, aby władze izraelskie oraz te palestyńskie mogły zacząć na nowo bezpośredni dialog w celu zakończenia spirali przemocy i otwarcia dróg pojednania, a także pokoju.
9.7.

Maluczcy to ci, którzy jak dzieci czują się potrzebującymi i nie są samowystarczalni, są otwarci na Boga i dają się zadziwić Jego dziełami. Potrafią odczytywać Jego znaki, podziwiać cuda Jego miłości! #Ewangeliazdnia (Mt 11,25)
9.7.

#MódlmysięWspólnie, aby katolicy postawili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii, która przemienia ludzkie relacje i otwiera nas na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami. #IntencjeModlitewne #ClickToPray
3.7.

Prorok jest żywym znakiem wskazującym innym Boga, odbiciem światła Chrystusa na drodze braci, tym, kto pomaga bliźnim czytać rzeczywistość w kluczu działania Ducha Św., rozumieć Boże plany i dostosowywać się do nich. #Angelus
2.7.

Oto chrześcijańskie proroctwo: na zło odpowiadać dobrem, na nienawiść miłością, na podziały pojednaniem. Wiara przekształca rzeczywistość od wewnątrz.
1.7.

Święte kobiety i święci mężczyźni nie mają łatwiejszego życia niż inni; w rzeczywistości często napotykają sprzeciw. Ale dzięki modlitwie podsycają płomień swojej wiary, tak jak się to robi z oliwą do lamp. I tak idą naprzód z wiarą i nadzieją.
30.6.

Właśnie podążając za Panem, uczymy się poznawać Go każdego dnia; to stając się Jego uczniami i przyjmując Jego Słowo, stajemy się Jego przyjaciółmi i doświadczamy Jego miłości, która nas przemienia. #ŚwięciPiotriPaweł
vatican.va/content/france...
29.6.

Edukacja nie polega na napełnianiu głowy ideami, ale na towarzyszeniu i zachęcaniu uczniów na drodze ludzkiego i duchowego wzrostu, pokazując im, jak przyjaźń z Jezusem Zmartwychwstałym poszerza serce i czyni życie bardziej ludzkim. #AudiencjaGeneralna
28.6.

Bóg z radością spogląda na tych, którzy służą potrzebującym. Tak rośnie dobro, w prostocie rąk i serc wyciągniętych ku innym, w odwadze małych kroków, by w imię Jezusa zbliżyć się do najsłabszych.
27.6.

Zatrzymajmy horror tortur! Rzeczą konieczną jest, by wspólnota międzynarodowa postawiła godność osoby ponad wszystkim i bezzwłocznie zaangażowała się w zniesienie tortur i zapewnienie wsparcia ofiarom.
Propagovaný Tweet
26.6.

Trwanie w wierności temu, co się liczy kosztuje; kosztuje pójście pod prąd, bycie zepchniętym na boczny tor przez tych, którzy „podążają za falą". Ale to nie ma znaczenia, mówi Jezus: ważne jest, aby nie roztrwonić największego dobra: życia. Jedynie to nas powinno przerażać.
25.6.

Tajemnicą życia #świętych jest zażyłość i zaufanie do Boga, który w nich wzrasta i pomaga z większą łatwością rozeznać to, co jest Mu miłe. Ta bliskość pokonuje lęk i wątpliwości, że Jego wola nie służy naszemu dobru.
24.6.

Artysta przypomina nam wszystkim, że wymiar, w którym się poruszamy, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, jest wymiarem Ducha. Sztuka jest jak żagiel, który jest wypełniony Duchem i popycha nas na przód.
24.6.

Jedną z rzeczy, które zbliżają sztukę do wiary, jest to, że trochę przeszkadza. Sztuka i wiara nie mogą pozostawić rzeczy takimi, jakimi są: zmieniają je, przekształcają, poruszają.
23.6.

Sianie dobra niesie z sobą dobro: wnosi w nasze życie tchnienie bezinteresowności i upodabnia nas do Boga.
22.6.

Dziś wspominamy św. Alojzego Gonzagę, patrona młodzieży katolickiej, młodzieńca pełnego miłości do Boga i bliźniego. Umarł bardzo młodo w Rzymie, bo opiekował się chorymi na dżumę. Jego wstawiennictwu zawierzam młodzież całego świata.
21.6.

Myśląc o Chrystusie obecnym w tak wielu zdesperowanych ludziach uciekających przed konfliktami i zmianami klimatycznymi, musimy stawić czoła problemowi ich przyjęcia, bez wymówek i opóźnień. Zajmijmy się tym razem, ponieważ konsekwencje dotykają wszystkich. #WithRefugees
20.6.

(2) Ofiarom przemocy seksualnej w konfliktach, każdemu skrzywdzonemu dziecku i dorosłemu mówię: choć sprawcy przemocy traktują was jak przedmioty, Pan widzi waszą godność i powtarza wam: „drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję" (Iz 43,4).
19.6.

(1) Wykorzystanie przemocy seksualnej jako broni w wojnie jest niestety czymś powszechnym. Trzeba potępić tę haniebną zbrodnię i nigdy nie przestawać mówić: „nie" dla wojny, „nie" dla przemocy.
19.6.

Cztery wieki po swych narodzinach, Pascal pozostaje dla nas towarzyszem drogi, który towarzyszy naszemu poszukiwaniu prawdziwego szczęścia i, według daru wiary, naszemu pokornemu i radosnemu rozpoznawaniu Pana umarłego i zmartwychwstałego. vatican.va/content/france...

Módlmy się także za uczniów, ofiary brutalnego ataku dokonanego przeciwko szkole na zachodzie Ugandy. Trwajmy w modlitwie za mieszkańców umęczonej Ukrainy, nie zapominajmy o niej, ona bardzo cierpi. Módlmy się o pokój!
18.6.

Z wielkim smutkiem i olbrzymim bólem myślę o ofiarach zatonięcia statku, do którego doszło w ostatnich dniach niedaleko wybrzeży Grecji. Módlmy się wspólnie za tych, którzy utracili życie, oraz nalegajmy, aby robić zawsze wszystko co możliwe w celu uniknięcia podobnych tragedii.
18.6.

W ubiegłych dniach otrzymałem wiele bliskości i z tego powodu błogosławię Boga oraz jestem wdzięczny wam wszystkim: serdecznie dziękuję!
18.6.

Bóg nie jest odległy, ale jest Ojcem; zna cię i kocha; pragnie wziąć cię za rękę, nawet kiedy idziesz stromymi ścieżkami, nawet kiedy upadasz. Co więcej, często właśnie w chwilach twojej największej słabości możesz silniej odczuć Jego obecność. On jest z tobą, jest twoim Ojcem!
18.6.

Jezus spotykał zranioną ludzkość, okazywał czułość cierpiącym obliczom, leczył złamane serca, uwolnił nas z łańcuchów, które więżą nasze dusze. W ten sposób pokazuje nam, na czym polega kult miły Bogu: na trosce o bliźniego.
17.6.

#ModlimySieRazem za liczne ofiary katastrofy morskiej, która miała miejsce wczoraj na Morzu Śródziemnym. Niech Pan da nam dar łez. Twarze, oczy migrantów, w tym wielu dzieci, proszą nas, abyśmy się nie odwracali w drugą stronę.
16.6.

W to święto i w tym miesiącu poświęconym Sercu Jezusa prośmy Pana o uczynienie naszych serc podobnymi do Jego Serca i byśmy byli Jego narzędziami, aby On mógł czynić dobro wszystkim.
16.6.

Osoby starsze przekazują teraźniejszości przeszłość, która jest niezbędna do budowania przyszłości. Szanujmy je, nie pozbawiajmy się ich towarzystwa, a ich naszego, nie pozwólmy, by zostali odrzuceni! #DziadkowieiStarsi #laityfamilylife vatican.va/content/france...
15.6.

Jezus jest ręką Ojca, który nigdy nas nie opuszcza; silną i wierną ręką Ojca, który chce zawsze i jedynie naszego dobra.
14.6.

„Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka" (Tb 4,7). Kiedy stajemy przed ubogim, nie możemy odwracać wzroku, ponieważ uniemożliwilibyśmy sobie samym spotkanie z obliczem Pana Jezusa.
vatican.va/content/france...
13.6.

Tak wiele dzieci, zamiast otrzymać dobre wykształcenie, jest wykorzystywanych, zmuszanych do niewolniczej pracy. Nie szczędźmy wysiłków, aby położyć kres pladze pracy dzieci! Dzieci są nadzieją: nie pozwólmy jej zniszczyć! #EndChildLabour
12.6.

Eucharystia wzywa nas do prymatu Boga oraz do miłości naszych braci i sióstr. Ten Chleb jest w najwyższym stopniu sakramentem miłości. To Chrystus ofiaruje się i łamie dla nas, prosząc nas o to samo, by nasze życie stało się chlebem, który zaspokoi głód naszych braci.
11.6.

Przyszłość rodziny ludzkiej w zglobalizowanym świecie wiedzie przez braterstwo i przyjaźń społeczną. #NotAlone
10.6.

Z serca dziękuję za modlitwę oraz tak wiele wyrazów bliskości i serdeczności, które otrzymałem w tych dniach. Modlę się za wszystkich, szczególnie za tych, którzy cierpią. Was proszę byście nadal modlili się za mnie.
9.6.

W 150. rocznicę urodzin, prośmy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, patronkę misji, o łaskę kochania Jezusa, tak jak ona Go miłowała, ofiarując Mu nasze próby i cierpienia, tak jak ona to robiła, by Jezus był znany i kochany przez wszystkich.
7.6.

Niezbędne jest przyspieszenie zmiany kursu na rzecz kultury opiekuńczej, która w centrum stawia godność człowieka i dobro wspólne. I która rozwija się dzięki przymierzu między człowiekiem a środowiskiem koniecznie odzwierciedlającemu stwórczą miłość Boga. #EnvironmentDay
5.6.

Nasz Bóg jest komunią miłości: takim nam Go objawił Jezus. Co możemy zrobić, żeby o tym pamiętać? Najprostszy gest, którego nauczyliśmy się jako dzieci: znak krzyża. #NajświętszejTrójcy
4.6.

Modlitwa jest przestrzenią dialogu z Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym.
3.6.

Jeśli będziemy żyć na ziemi jak synowie i bracia, to ludzie odkryją, że mają Ojca w niebie.
2.6.

Drodzy rodzice, nie ustawajcie w przekazywaniu waszej wiary swoim dzieciom: miejcie zawsze siłę do dzielenia się wiarą, którą otrzymaliście od waszych rodziców. #GlobalParentsDay
1.6.

Dziś na zakończenie maja w sanktuariach maryjnych całego świata odbędą się modlitwy za najbliższy Synod Biskupów. Prośmy Maryję Pannę, aby otaczała ten ważny etap Synodu swoją matczyną opieką.
31.5.

Kościół obchodzi dziś nawiedzenie przez Maryję jej kuzynki Elżbiety, która ogłosiła Ją błogosławioną, bo uwierzyła w słowo Pana (Łk 1,45). Patrzmy na Nią i od Niej uczmy się wiary coraz bardziej odważnej.
31.5.

#MódlmysięWspólnie, aby społeczność międzynarodowa zaangażowała się konkretnie w zniesienie tortur, zapewniając wsparcie dla ofiar i ich rodzin. #IntencjaModlitewna #ClickToPray
30.5.

Dziękuję tym, którzy przystąpią do #FamilyGlobalCompact, a także zachęcam ich do twórczego i ufnego poświęcenia się wszystkiemu, co może pomóc umieścić rodzinę z powrotem w centrum naszego zaangażowania duszpasterskiego oraz społecznego. @laityfamilylife
30.5.

Lud Boży, aby został napełniony Duchem Świętym, musi więc podążać razem, czynić synod. W ten sposób odnawia się harmonia w Kościele: podążając wspólne z Duchem Świętym w centrum. Bracia i siostry, twórzmy harmonię w Kościele!
29.5.

Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca, niewyczerpalne źródło harmonii, Tobie powierzamy świat, Tobie poświęcamy Kościół i nasze serca. vatican.va/content/france...
28.5.

Przyjdź Duchu Stworzycielu, harmonio ludzkości, odnów oblicze ziemi. Przyjdź Darze nad darami, harmonio Kościoła, spraw, abyśmy byli zjednoczeni w Tobie. Przyjdź Duchu przebaczenia, harmonio serca, przemień nas tak, jak Ty potrafisz, przez Maryję.
28.5.

Jeśli świat jest podzielony, jeśli Kościół staje się spolaryzowany, jeśli serce staje się podzielone, nie traćmy czasu na krytykowanie innych i gniewanie się na siebie, ale przyzywajmy Ducha.
28.5.

Duch Święty jest źródłem radości, która pochodzi z relacji z Bogiem, ze świadomości, że nawet pośród trudów i ciemnych nocy nie jesteśmy sami, zagubieni czy pokonani, ponieważ On jest z nami. A z Nim wszystko możemy przezwyciężyć, nawet otchłanie bólu i śmierci.
27.5.

Podstawowe zadanie chrześcijan to podtrzymywanie ognia, który Jezus przyniósł na ziemię (Łk 12, 49), czyli Miłości Bożej, Ducha Świętego. Bez tego ognia Ducha gasną proroctwa, smutek wypiera radość, a przyzwyczajenie miłość.
26.5.

Wysłuchajmy apelu, by stanąć po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej oraz zakończyć tę bezsensowną wojnę ze stworzeniem. #TydzieńLaudatoSi #SeasonOfCreation vatican.va/content/france...
25.5.

Duch Święty sprawia, że wiara zawsze jest młoda: nie wiąże się z przemijającymi epokami czy modami, ale wnosi w dzień dzisiejszy aktualność Jezusa, który zmartwychwstał i żyje.
23.5.

Wczoraj rozpoczął się Tydzień #LaudatoSi. Zapraszam wszystkich do współpracy w trosce o planetę, nasz wspólny dom: istnieje wielka potrzeba połączenia umiejętności i kreatywności!
laudatosiweek.org
Laudato Si’ Week 2023: Hope for the Earth. Hope for humanity.
Laudato Si’ Week 2023, May 21-28, will mark the seventh anniversary of Pope Francis’ encyclical Laudato Si’ and unite Catholics across the globe.
22.5.

Wraz z Wniebowstąpieniem nastąpiło coś nowego i przepięknego: Jezus zaniósł nasze człowieczeństwo do nieba, czyli do Boga. To człowieczeństwo, które wziął na siebie na ziemi, nie pozostało tutaj, ale wstąpiło ku Bogu i będzie u Niego już zawsze.
21.5.

Nie powinniśmy obawiać się głoszenia prawdy, nawet jeśli jest czasem niewygodna, ale czynienia tego bez miłości, bez serca. #ŚDŚSP vatican.va/content/france...
21.5.

Jesteśmy ziemią, na którą Bóg sprowadził Swoje niebo, prochem, który niesie Jego marzenia. Jesteśmy Bożą nadzieją, Jego skarbem, chwałą.
20.5.

Chrześcijanin nie lekceważy ciężaru cierpienia, ale wznosi oczy ku Panu i pod ciosami próby ufa Mu oraz modli się za tych, którzy cierpią. Wpatruje się w Niebo, ale na ziemi ma zawsze wyciągnięte ręce, aby konkretnie służyć bliźniemu.
Propagovaný Tweet
19.5.

Jezus wstępuje do Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przedstawić Mu nasze człowieczeństwo. Tak więc przed oczami Ojca są i zawsze będą, wraz z człowieczeństwem Jezusa, nasze życie, nasze nadzieje i nasze rany. #Wniebowstąpienie Pańskie
18.5.

Niech rozmach i przykład św. Franciszka Ksawerego pomagają nam odkryć, pośród wysiłków i trudów misji, głęboką radość misjonarza, szczęśliwego, że niesie Chrystusa aż po najdalsze krańce ziemi. #AudiencjaOgólna
17.5.

Budowanie pokoju oznacza inicjowanie i podtrzymywanie procesów rozwojowych w celu wyeliminowania ubóstwa, przezwyciężenia głodu, zapewnienia zdrowia i opieki, zachowania wspólnego domu, promowania praw podstawowych i przezwyciężenia dyskryminacji spowodowanej ludzką mobilnością.
16.5.

#Rodzina jest głównym lekarstwem na ubóstwo, materialne i duchowe, i także na problem zimy demograficznej. Ważne jest, aby we wszystkich krajach była promowana polityka społeczna, ekonomiczna i kulturalna przyjazna wobec rodziny i otwartości na życie.
15.5.

Duch Święty jest wymagający, bo jest prawdziwym, wiernym przyjacielem, który niczego nie ukrywa, który podpowiada, co zmienić i jak wzrastać. Kiedy nas koryguje nigdy nie zaszczepia nieufności; przeciwnie, przekazuje pewność, że z Bogiem zawsze damy radę. #EwangeliaDnia
14.5.

Niech #PaniFatimska, Matka Jezusa i nasza, pomaga nam tworzyć drogi spotkania i ścieżki dialogu prowadzące ku pokojowi, i da nam odwagę do ich bezzwłocznego podjęcia. #MódlmysięRazem
13.5.

#Dzietność i gościnność objawiają nam, ile szczęścia jest w społeczeństwie. Wspólnota szczęśliwa rozwija pragnienia rodzenia i przyjmowania, podczas gdy ta nieszczęśliwa ogranicza się do sumy indiwiduów, którzy bronią za wszelką cenę tego, co posiadają.
12.5.

Niech modlitwa koptyjskich męczenników, zjednoczona z modlitwą Bogurodzicy, nadal sprawia, aby nasze Kościoły wzrastały w przyjaźni aż do błogosławionego dnia, kiedy będziemy mogli wspólnie celebrować przy tym samym ołtarzu i karmić się tym samym Ciałem i Krwią Zbawiciela.
11.5.

Z wielką radością powitałem dziś Jego Świątobliwość Tawadrosa II, papieża Aleksandrii i patriarchę Stolicy św. Marka, umiłowanego brata i drogiego przyjaciela, z którym obchodziłem 50. rocznicę historycznego spotkania papieża św. Pawła VI i papieża Shenoudy III.
11.5.

Wszyscy powinni mieć możliwość godnego życia w ziemi pochodzenia. Wybór migracji lub pozostania jest prawem, które musi być zagwarantowane dla każdego. Zaangażujmy się w to. #WDMR2023 @VaticanIHD vatican.va/content/france...
11.5.

Dziękuję Jego Świątobliwości Tawadrosowi II, Patriarsze na Stolicy św. Marka, za jego zaangażowanie w budowanie przyjaźni między koptyjskim Kościołem prawosławnym i Kościołem katolickim. Oby jak najszybciej nadszedł dzień, kiedy będziemy jedno w Chrystusie!
10.5.

W naszej codziennej misji jako chrześcijan, miłość Chrystusa przynagla nas do pójścia na peryfierie naszych społeczeństw, aby spotkać naszych wykluczonych oraz opuszczonych braci i siostry, żeby ukazać im czułość Pana. #AudiencjaOgólna
10.5.

Życie nie polega na tym, by wykazać się własnymi umiejętnościami, lecz by wyruszyć w podróż do Tego, kto nas kocha: patrząc na Pana, znajdziemy siłę, żeby iść dalej z odnowioną radością.
9.5.

W miesiącu maju odmawiajmy różaniec prosząc Najświętszą Maryję Pannę o dar pokoju, szczególnie dla udręczonej Ukrainy. Oby przywódcy narodów wysłuchali pragnienia ludzi, którzy cierpią i pragną pokoju!
8.5.

Nie pozwólmy przytłoczyć się teraźniejszości; patrzmy w górę, ku Niebu, pamiętajmy o celu, pomyślmy, że jesteśmy powołani do wieczności, do spotkania z Bogiem. Ponówmy dziś wybór Jezusa, decyzję, by Go miłować i iść za Nim. #EwangeliaDnia (J14,1-12)
7.5.

Codziennie odmawianie świętego różańca w rodzinie sprawia, że nigdy nie wyczerpie się w niej oliwa wiary i radości, która wypływa z życia jej członków w zjednoczeniu z Bogiem. #różaniec
6.5.

Jeśli nie masz zbyt wiele czasu na modlitwę, może ci pomóc mądra praktyka duchowa, jaką są akty strzeliste, bardzo krótkie modlitwy, które da się często powtarzać w ciągu dnia, aby pozostać „w kontakcie" z Panem.
5.5.

Jeśli nosimy w sercu jakiś ciężar lub cierpienie wydające się nas przygniatać, to czas wyjść do Jezusa, który jest blisko, czas otworzyć grób naszych problemów i spojrzeć przez próg w stronę Jego światła. #Modlitwa
4.5.

W uroczystość Maryi Królowej Polski, przyzywajmy jej wstawiennictwa dla waszego kraju i całej Europy, prosząc o wytrwanie w wierze, o jedność i zgodną współpracę, a przede wszystkim o pokój, szczególnie dla bliskiej Ukrainy.
3.5.

Chrystus zmartwychwstały jest naszą przyszłością. On jest Alfą i Omegą. Początkiem i końcem. Fundamentem i ostatecznym spełnieniem historii ludzkości. Nasze życie, pomimo tego, że naznaczone kruchością, znajduje się ostatecznie w jego rękach. #AudiencjaOgólna
3.5.

#Wolnośćprasy jest ważnym wskaźnikiem stanu zdrowia danego państwa. W istocie dyktatury dążyły do jej ograniczenia bądź zdławienia. Potrzebujemy dziennikarzy wolnych, którzy pomogą nam nie zapomominać o wielu sytuacjach cierpienia. #WPFD2023
3.5.

#MódlmysięWspólnie, aby ruchy i wspólnoty kościelne odkrywały każdego dnia na nowo swoją ewangelizacyjną misję i aby oddawały własne charyzmaty na służbę potrzebom świata. #IntencjeModlitewne #ClickToPray
2.5.

Św. Józef uczy nas, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi.
1.5.

Poznać samych siebie znaczy umieć rozpoznać własne ograniczenia i pohamować zarozumiałość samowystarczalności. To nam pomoże, ponieważ uznając samych siebie za stworzenia, stajemy się twórczy, zanurzając się w świecie, zamiast panować nad nim.
30.4.

Królowo Pokoju, zaszczep w sercach ludzi i przywódców narodów pragnienie budowania pokoju, aby dać młodym pokoleniom przyszłość nadziei, a nie wojny; przyszłość pełną kołysek, a nie grobów; świat braci, a nie murów.
30.4.

Starajmy się być - słowami, gestami, codzienną aktywnością - jak Jezus: otwartymi drzwiami, które nigdy się nie zatrzaskują nikomu przed nosem, które pozwalają każdemu wejść i doświadczyć piękna miłości i przebaczenia Pana. #PodróżApostolska
30.4.

Smutny i bolesny jest widok zamkniętych drzwi: zamknięte drzwi naszego egoizmu, naszej obojętności wobec tych, którzy cierpią, wobec tych, którzy są obcymi, innymi, migrantami, ubogimi. Proszę: otwórzmy te drzwi! vatican.va/content/france...
30.4.

Jezus Dobry Pasterz wzywa nas po imieniu i opiekuje się nami z nieskończoną czułością. On jest bramą i kto wchodzi przez Niego, ma życie wieczne: On jest zatem naszą przyszłością, przyszłością „życia w obfitości" (J 10, 10). Dlatego nigdy się nie zniechęcajmy! #PodróżApostolska
30.4.

Każdy z nas jest cenny dla Jezusa. Pamiętaj, że nikt nie potrafi cię zastąpić w historii Kościoła i świata: nikt nie może robić tego, co tylko ty możesz. Pomagajmy więc sobie nawzajem uwierzyć, iż jesteśmy miłowani oraz wartościowi, iż stworzono nas do wielkich rzeczy!
29.4.

Kiedy się modlicie, nie bójcie się przynosić do Jezusa tego wszystkiego, czego doświadczacie w waszym wewnętrznym świecie: odczuć, lęków, problemów, oczekiwań, wspomnień, nadziei. Modlitwa jest dialogiem, jest życiem. #PodróżApostolska #Węgry
29.4.

Zachęcam was do używania zawsze języka miłosierdzia. Kiedy angażujecie się w dostarczanie chleba głodnym, Pan sprawia, że rozkwita radość i roznosi się piękny zapach waszego istnienia wraz z miłością, jaką ofiarujecie. #PodróżApostolska #Węgry
29.4.

Kto „wiąże się z Bogiem", jak to uczynili św. Franciszek z Asyżu i Elżbieta Węgierska, otwiera się na miłość względem ubogich, ponieważ, „kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi" (1 J 4,20). #PodróżApostolska #Węgry
29.4.

Jesteśmy wezwani, aby przyjąć jak owocną roślinę czas, w którym żyjemy, z jego zmianami i wyzwaniami. Jesteśmy powołani, aby zasiewać Ewangelię, przycinać martwe gałęzie zła i przynosić owoce. #PodróżApostolska
28.4.

Św. Stefan Węgierski był nieustraszonym ewangelizatorem, umiał słuchać, prowadzić dialog ze wszystkimi i troszczyć się o ubogich. Taki jest Kościół, o jakim marzymy: zdolny do słuchania i dialogu, do troski o najsłabszych, gościnny, odważny w niesieniu Ewangelii wszystkim. #Węgry
28.4.

Ten, kto uznaje się za chrześcijanina, jest wezwany do dawania świadectwa i chodzenia ze wszystkimi, pielęgnując humanizm inspirowany Ewangelią i oparty na dwóch podstawowych zasadach: uznaniu siebie za umiłowane dzieci Ojca i miłowaniu każdego jak brata. #PodróżApostolska
28.4.

#Pokój nigdy nie będzie pochodził z realizacji własnych interesów strategicznych, ale z polityki zdolnej do spojrzenia na całość, na rozwój wszystkich: mającej na względzie osoby, biednych i jutro; nie tylko władzę, zyski i teraźniejszość. #PodróżApostolska
28.4.

Wiara była przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez życie, przez świadectwo, które wnosiło ogień Ewangelii, radość miłości Jezusa, która zbawia, nadzieję Jego obietnicy. Wiara wzrasta wraz ze świadectwem.
27.4.

Mnisi i mniszki są pulsującym sercem przepowiadania Ewangelii: ich modlitwa jest tlenem dla wszystkich członków Ciała Chrystusa, jest niewidzialną siłą, która podtrzymuje misję. #AudiencjaOgólna
26.4.

W tym roku, na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, proponuję wam refleksję i modlitwę inspirowaną tematem: „Powołanie: łaska i misja". #Powołania
26.4.

Odkrywamy, że jesteśmy dziećmi Boga w chwili, gdy uznajemy się za braci, dzieci tego samego Ojca. Dlatego niezbędne jest włączenie się we wspólnotę będącą w drodze. Nie idzie się do Pana w pojedynkę.
25.4.

Używanie broni, aby rozwiązać konflikty jest znakiem słabości i bezradności. Negocjowanie, podejmowanie mediacji w celu osiągnięcia pojednania wymaga odwagi. #Pokój
24.4.

Bracia i siostry Węgrzy, wiem, że przygotowujecie się z wielkim zaangażowaniem na mój przyjazd: serdecznie wam za to dziękuję. A wszystkich proszę o towarzyszenie mi modlitwą.
23.4.

W przyszły piątek udam się do Budapesztu na Węgrzech. Będzie to także podróż w serce Europy, w której wciąż wieją zimne wichry wojny, podczas gdy przemieszczanie się wielkich grup ludzi stawiają przed nami na porządku dziennym naglące potrzeby humanitarne.
23.4.

Dzisiejsza #Ewangelia (Łk 24,13-35) zaprasza nas do powiedzenia Jezusowi wszystkiego bez strachu, że wyznamy coś niewłaściwego. Pan doznaje radości, gdy otwieramy się na Niego; tylko w ten sposób może wziąć nas za rękę, towarzyszyć nam i ponownie sprawić, iż zapałają nasze serca.
23.4.

Księga Rodzaju mówi nam, że Pan powierzył ludziom odpowiedzialność za bycie szafarzami stworzenia (Rdz 2,15). Dlatego troska o Ziemię jest moralnym obowiązkiem wszystkich mężczyzn i kobiet jako dzieci Boga. #DzieńZiemi @EarthDay
22.4.

Chwalenie Boga jest jak oddychanie czystym tlenem: oczyszcza ci duszę, sprawia, że patrzysz daleko, nie pozostawia cię uwięzionym w trudnym momencie i w ciemności problemów.
21.4.

Spojrzenie Boga nigdy nie zatrzymuje się na naszej przeszłości pełnej błędów, ale patrzy z nieskończoną ufnością na to, czym możemy się stać.
20.4.

Wytrwajmy w bliskości i modlitwie za drogą oraz udręczoną Ukrainę, która nadal znosi straszliwe cierpienia. #MódlmysięRazem
19.4.

#MódlmysięRazem byśmy niestrudzenie dawali świadectwo Ewangelii, także w czasach ucisku. Niech święci męczennicy będą ziarnami pokoju między narodami dla świata bardziej ludzkiego i braterskiego, w oczekiwaniu na pełne objawienie się Królestwa Niebieskiego.
19.4.

Nasza nadzieja nazywa się Jezus. On żyje i z Nim zło nie ma już władzy, niepowodzenie nie może nam przeszkodzić, aby rozpocząć na nowo, a śmierć staje się przejściem do początku nowego życia. #Wielkanoc
18.4.

Jeśli marzysz o prawdziwej chwale, nie o chwale tego świata, która przychodzi i odchodzi, ale o chwale Bożej, to jest na to sposób: #DziełaMiłosierdzia. One oddają chwałę Bogu bardziej niż cokolwiek innego.
17.4.

Dziś, gdy świat jest doświadczany coraz bardziej przez wojny i oddala się od Boga, nade wszystko potrzebujemy Miłosierdzia Ojca. #módlmysięrazem #BożeMiłosierdzie
15.4.

Przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić miłosierdziu Boga, pozwólmy, by moc Jego miłości przemieniła nasze życie. I zostańmy narzędziami tego miłosierdzia, aby kwitły na świecie sprawiedliwość i pokój.
14.4.

Nasze rany mogą być miejscem otwarcia, szczelinami, które podobnie jak rany Pana, pozwalają wniknąć Bożemu miłosierdziu, Jego łasce, która przemienia życie i sprawia, że stajemy się twórcami pokoju i pojednania. #pokój
13.4.

60 lat temu św. Jan XXIII zwrócił się do Kościoła i świata z encykliką „Pacem in terris". Zachęcam wszystkich do jej przeczytania, ponieważ jest ona bardziej aktualna niż kiedykolwiek, i modlę się, aby przywódcy narodów inspirowali się nią w swoich planach i decyzjach.
12.4.

Bracia i siostry, przepełnieni radością Chrystusa Zmartwychwstałego, prośmy o łaskę bycia Kościołem „wychodzącym", wspólnotą uczniów-misjonarzy, którzy podejmują inicjatywę i angażują się, aby głosić Ewangelię pokoju i miłosierdzia. #AudiencjaOgólna #Wielkanoc
12.4.

Kiedy nadzieja gaśnie i czujemy w sobie samotność serca, wewnętrzne zmęczenie, udręczenie z powodu grzechu, strach przed możliwością popełnienia zła, wróćmy do Jezusa. Bo to On zwycięża śmierć i zawsze odnawia nasze życie. #Wielkanoc
11.4.

Dzisiejsza Ewangelia (Mt, 8-15) przedstawia nam spotkanie kobiet z Jezusem zmartwychwstałym w poranek wielkanocny. Jezus je spotyka, w chwili gdy one idą go ogłaszać. To jest piękne: kiedy my głosimy Pana, On do nas przychodzi. #Wielkanoc
10.4.

Spieszmy się przezwyciężać konflikty i podziały, otwierając nasze serca na najbardziej potrzebujących. Podążajmy drogami pokoju i braterstwa. vatican.va/content/france...
9.4.

Dajmy się zaskoczyć radosnej nowinie paschalnej, światłu, które rozświetla ciemności i mroki, w jakich nazbyt często pogrążony jest świat.
9.4.

Jezus, Żyjący, jest z nami na zawsze. Niech radują się Kościół i świat, bo dziś nasze nadzieje nie rozbijają się o mur śmierci, lecz Pan otworzył nam pomost do życia.
9.4.

#Wielkanoc
9.4.

Aby zmartwychwstać, aby rozpocząć na nowo, aby wznowić naszą drogę, zawsze musimy powrócić do Galilei, to znaczy do żywej, konkretnej, pulsującej życiem pamięci o naszym pierwszym spotkaniu z Nim.
9.4.

Ożywiajmy piękno tego, kiedy odkrywając Go żywego, ogłosiliśmy Go Panem naszego życia. Powróćmy do Galilei, niech każdy z nas powróci do swojej Galilei, tej z pierwszego spotkania, i zmartwychwstańmy do nowego życia!
8.4.

Dziś moc Paschy zaprasza cię do odsunięcia głazów rozczarowania i nieufności; Pan, znawca odsuwania kamieni nagrobnych grzechu i lęku, chce oświecić twoją świętą pamięć, twoje najpiękniejsze wspomnienie, odświeżyć twoje pierwsze spotkanie z Nim.
8.4.

#ViaCrucis #WielkiPiątek
7.4.

Jezus na krzyżu nie poddaje się rozpaczy, ale modli się i powierza się Ojcu. W opuszczeniu nadal kocha i przebacza swoim oprawcom. Jezus opuszczony prosi nas, abyśmy mieli oczy i serce dla wielu „opuszczonych chrystusów".
7.4.

Bez Ducha Pańskiego nie ma życia chrześcijańskiego, a bez Jego namaszczenia nie ma świętości. To wspaniale dzisiaj, w dniu narodzin kapłaństwa rozpoznać, że On jest u źródeł posługi, życia i dynamizmu każdego Pasterza. #WielkiCzwartek
6.4.

W te święte dni zbliżmy się do Ukrzyżowanego. Stańmy przed Nim, ogołoconym, aby odkryć prawdę o sobie, usuwając to, co zbędne. Spójrzmy na Niego poranionego i złóżmy nasze rany w Jego ranach. Pozwólmy Jezusowi odrodzić w nas nadzieję. #WielkiTydzień
5.4.

Z Krzyża wypłynęło przebaczenie, odrodziło się braterstwo: Krzyż czyni nas braćmi. #WielkiTydzień
4.4.

W tych dniach Wielkiego Tygodnia, jeszcze intensywniej #MódlmysięWspólnie za udręczony naród ukraiński i wszystkie narody w stanie wojny, aby z Bożą pomocą otwarte zostały drogi pokoju.
3.4.

Bóg chciał wejść w naszą historię najtrudniejszą drogą: przez krzyż. Aby nie musiało być na ziemi osoby tak zrozpaczonej, żeby nie mogła Go spotkać, nawet w udręce, w opuszczeniu. Właśnie tam, gdzie się myśli, że nie może być Boga, On dotarł.
3.4.

Chrystus opuszczony pobudza nas, abyśmy szukali i miłowali Go w opuszczonych. W nich obecni są nie tylko oni sami, potrzebujący, ale jest także On, opuszczony Jezus, Ten, który nas zbawił, zstępując w głębię naszej ludzkiej kondycji. #NiedzielaPalmowa
2.4.

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mt 27, 46). Są to słowa, które wprowadzają nas w istotę męki Chrystusa, w kulminację cierpień, które znosił, aby nas zbawić. #NiedzielaPalmowa
2.4.

Chrystus na krzyżu stał się solidarny z nami, aby każdy z nas mógł powiedzieć: w moich upadkach, w moim opuszczeniu, kiedy czuję się zdradzony i opuszczony, Ty Jezu, jesteś obecny; kiedy nie mogę sobie poradzić, jesteś ze mną; w moich „dlaczego?" bez odpowiedzi, jesteś ze mną.
2.4.

Dziękuję wszystkim za bliskość i modlitwę. Zawierzam Maryi chorych, zwłaszcza najmniejszych, jak ci, których spotkałem na oddziale onkologii Polikliniki Gemelli. Módlmy się za cierpiących po śmierci bliskich oraz za ludzi pracujących w szpitalu. To wymaga heroizmu. Podziwiam ich.
1.4.

Przeżywanie Wielkiego Tygodnia to wchodzenie coraz bardziej w logikę Boga, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką bólu i śmierci, ale miłości i daru z siebie,  dającego życie.
1.4.

Próby i trudy życia – przeżywane w wierze – pomagają oczyścić serce, uczynić je bardziej pokornym, a zatem bardziej gotowym, by otworzyć się na Boga. #WielkiPost
31.3.

#MódlmysięWspólnie o większe rozpowszechnienie kultury niestosowania przemocy, co oznacza coraz rzadsze sięganie po broń, zarówno przez państwa, jak i obywateli. #IntencjaModlitewna #ClickToPray.
30.3.

Jestem wzruszony tak wieloma wiadomościami, które otrzymałem w ostatnich godzinach. Wszystkim dziękuję za bliskość i modlitwę.
30.3.

Nie możemy nigdy zapominać o czasie i sposobie, w jaki Bóg wchodzi w nasze życie: przechowywać w naszych sercach i umysłach to spotkanie z Łaską, które rozpala w naszych sercach wiarę oraz wyzwala w nas gorliwość dla Ewangelii.
29.3.

Warto pamiętać w tym czasie Wielkiego Postu, by nigdy nie gasić światła w pokoju zanim sami nie staniemy w świetle Boga. Dajmy Panu szansę, niech ożywi nasze serca dzięki lekturze Ewangelii, zdumieniu nad Słowem Bożym, które jest światłem dla naszych kroków. #SłowoBoże
28.3.

Potrzebujemy radykalnego oczyszczenia z pyłu, który zalega w naszym sercu. Co robić? Modlić się, pościć, czynić dzieła miłosierdzia: to jest droga #WielkiPost.
27.3.

Módlmy się nadal za udręczoną ludność Ukrainy. Pozostańmy też blisko ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Modlimy się także za mieszkańców stanu Missisipi, dotkniętych niszczycielskim tornadem. #MódlmysięRazem
26.3.

#DzisiejszaEwangelia (J 11,1-45) to hymn na cześć życia. Jezus uczy nas, byśmy nie dali się uwięzić bólowi, nie pozwolili umrzeć nadziei. On chce nas wolnych i żywych, nie opuszcza nas, jest zawsze z nami. Mówi nam, jak do Łazarza: wróć do życia!
26.3.

Są chwile, kiedy życie wydaje się być jak zamknięty grób: wszystko jest ciemne, dookoła widać tylko smutek i rozpacz. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że w tych chwilach nie jesteśmy sami. To właśnie On wtedy jest bliżej niż kiedykolwiek, aby przywrócić nas do życia.
26.3.

Dziś nasze myśli kierują się do 25 marca ubiegłego roku, kiedy to w jedności ze wszystkimi biskupami Kościół i ludzkość, a zwłaszcza Rosja i Ukraina, zostały poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi. Nie ustawajmy w zawierzaniu sprawy pokoju Królowej Pokoju!
25.3.

Bóg przyszedł, aby zamieszkać pośród nas dzięki „tak" Maryi podczas Zwiastowania. To najważniejsze „tak" w historii, pokorne „tak", które odwraca dumne „nie" początków, wierne „tak", które leczy nieposłuszeństwo, dyspozycyjne "tak", które odwraca egoizm grzechu. #Zwiastowanie
25.3.

Męczennicy są najcenniejszym darem, jaki Bóg mógł dać swojemu Kościołowi, ponieważ w nich realizuje się ta „większa miłość", którą Jezus okazał nam na krzyżu.
24.3.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą.
23.3.

Wybrani i umiłowani przez Boga, jesteśmy wezwani do życia „jak przystoi świętym" (Ef 5, 3), do przyobleczenia się w uczucia dobroci, pokory, łagodności, wielkoduszności, przynosząc owoce Ducha. #AudiencjaOgólna
22.3.

Wspólnota międzynarodowa powinna współpracować, aby zapewnić dostęp do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich, aby prawo do wody, które jest niczym innym jak prawem do życia, do przyszłości, do nadziei, było powszechnie realizowane. #WorldWaterDay
22.3.

Każda istota ludzka jest święta i nienaruszalna. Jeśli społeczeństwo ma mieć przyszłość, musi wykształcić w sobie autentyczny szacunek dla godności każdego człowieka, niezależnie od jego sytuacji.
20.3.

Prośmy o łaskę zadziwienia każdego dnia Bożymi darami i dostrzegania różnych okoliczności życia, nawet tych najtrudniejszych do zaakceptowania jako okazji do czynienia dobra, tak jak to uczynił Jezus ze niewidomym. #DzisiejszaEwangelia (J 9, 1-41)
19.3.

Jesteśmy grzesznikami i potrzebujmy miłosierdzia jak powietrza, którym oddychamy. Gotowość do nawrócenia, do tego, aby dać się oczyścić, zmienić życie jest znakiem odwagi, siły. #WielkiPost
18.3.

Taki jest i powinien być sakrament pojednania: spotkanie pełne wesela, które leczy serce i wprowadza pokój; nie ludzki trybunał, którego należy się bać, ale Boski uścisk, który przynosi pocieszenie. #24GodzinyDlaPana
18.3.

#24GodzinyDlaPana
17.3.

Dajmy podczas spowiedzi pierwsze miejsce Bogu. Jeśli On jest głównym bohaterem, wszystko staje się piękne, a spowiedź staje się sakramentem radości; nie lęku i osądu, ale radości. #24GodzinydlaPana
17.3.

Czy twoja wiara jest znużona i chcesz ją ożywić? Szukaj spojrzenia Boga – oddaj się adoracji, pozwól sobie przebaczyć podczas spowiedzi, trwaj przed Ukrzyżowanym. Krótko mówiąc, pozwól się Jemu pokochać. #WielkiPost
16.3.

Jestem blisko mieszkańców Malawi, Mozambiku i RPA dotkniętych w ostatnich dniach bardzo silnym cyklonem. #Módlmysięrazem za zmarłych, rannych, przesiedleńców. Niech Pan wspiera rodziny i wspólnoty najbardziej dotknięte tym kataklizmem.
15.3.

Skarb, który otrzymaliśmy wraz z naszym chrześcijańskim powołaniem, jesteśmy zobowiązani przekazywać innym: taka jest dynamika powołania, dynamika życia.
15.3.

Jak drzewo rozpoznaje się po owocach, tak też jaśnieje w świecie życie pełne dobrych uczynków i niesie woń Chrystusa.
14.3.

Dziękuję, że towarzyszycie mi swoimi modlitwami. Proszę was, róbcie to nadal.
13.3.

Uczmy się w tym czasie Wielkiego Postu pozwalać Duchowi Świętemu, aby nas formował i aby nasza #modlitwa stawała się żywym świadectwem czułości Boga dla każdego, kto doświadcza trudności. #WielkiPost
11.3.

Post pomaga nam utrzymać w dobrej kondycji ducha; prowadzi nas do uznania właściwej wartości rzeczy; przypomina nam, że życie nie powinno być podporządkowane przemijającej scenie tego świata. #WielkiPost
10.3.

Jałmużna, czyniona z dala od reflektorów, daje sercu pokój i nadzieję. Ukazuje nam piękno dawania, które staje się otrzymywaniem, i w ten sposób pozwala nam odkryć cenną tajemnicę: więcej radości daje sercu dawanie niż otrzymywanie (por. Dz 20, 35). #WielkiPost
9.3.

Każdy ochrzczony jest posłany, aby przekazywać Dobrą Nowinę, miłując innych i służąc im. Nie możemy pozostać zwykłymi widzami; zapał apostolski popycha nas do szukania zawsze nowych sposobów głoszenia oraz świadczenia o Bożej miłości. #AudiencjaOgólna
8.3.

#MódlmysięWspólnie, aby #kobieta, każda kobieta, była szanowana, chroniona i doceniana. Dopuszczanie się przemocy wobec kobiety i matki to dopuszczanie się jej wobec samego Boga, który przyjął ludzką naturę od kobiety, od matki.
8.3.

W tym czasie Wielkiego Postu, oczyśćmy się wewnętrznie, trwając przed Słowem Bożym w modlitwie, aby mogła dokonać się w nas dobroczynna walka ze zniewalającym nas złem, walka o wolność. #WielkiPost #SłowoBoże #modlitwa
7.3.

Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość. #WielkiPost
6.3.

#EwangeliaDnia (Mt 17,1-9) uczy nas, jak ważne jest przebywanie z Jezusem: przebywając z Nim naprawdę uczymy się rozpoznawać w Jego obliczu jaśniejące piękno miłości, która daje siebie, nawet wówczas, gdy nosi ślady krzyża.
5.3.

Całe nasze życie wiary jest wspólnotowe: za Jezusem idzie się razem. Nasza droga wielkopostna jest „synodalna", ponieważ odbywamy ją razem na tej samej trasie, będąc uczniami jedynego Mistrza. #WielkiPost
4.3.

#MódlmySięWspólnie, za tych, którzy cierpią z powodu zła popełnionego przez członków wspólnoty kościelnej: aby w samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie. #IntecjaModlitewna #ClickToPray
2.3.

#MódlmysięWspólnie za ofiary porannej ulewy na wybrzeżu Kalabrii, w tym wiele dzieci, i za migrantów, którzy przeżyli. Dziękuję tym, którzy niosą ratunek oraz udzielają schronienia.
26.2.

#MódlmysięWspólnie za mieszkańców Burkina Faso, aby doznawana przemoc nie spowodowała utraty ufności w drogę demokracji, sprawiedliwości i pokoju.
26.2.

Ponawiam apel, by w Ziemi Świętej dialog wziął górę nad nienawiścią i zemstą. Modlę się do Boga za Palestyńczyków i Izraelczyków, by przy pomocy wspólnoty międzynarodowej znaleźli drogę braterstwa i pokoju.
26.2.

Jezus uczy nas odpierać ataki diabła, który, jak oznacza jego imię, chce wprowadzić podział w nas samych, między nami a Bogiem i innymi. Jak go odeprzeć? Nie dyskutując z diabłem, tylko przeciwstawiając mu z wiarą Słowo Boże. #EwangeliaDnia (Mt 4, 1-11)
26.2.

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na dar Boga, przyjmując Jego Słowo „żywe i skuteczne" (Hbr 4, 12). Wytrwałe słuchanie Słowa Bożego rozwija gotowość do uległości wobec Jego działania, które czyni nasze życie owocnym.
25.2.

Rok temu rozpoczęła się absurdalna wojna przeciwko Ukrainie. Pozostańmy blisko udręczonego narodu ukraińskiego, który nadal cierpi i zastanówmy, czy zrobiono wszystko, co możliwe, aby powstrzymać wojnę? Pokój zbudowany na gruzach nigdy nie będzie prawdziwym zwycięstwem.
24.2.

Wielki Post to czas stosowny, by powrócić do tego, co najważniejsze i wyzbyć się tego, co nas obciąża, aby pojednać się z Bogiem i na nowo rozpalić ogień Ducha Świętego, który mieszka ukryty pośród popiołów naszego kruchego człowieczeństwa.
23.2.

Post będzie duchową siłownią, aby radośnie wyrzec się tego, co zbędne i co nas obciąża, aby stać się wewnętrznie bardziej wolnymi i powrócić do prawdy o sobie.
22.2.

Jałmużna, dobroczynność, będzie przejawem naszego współczucia dla potrzebujących, pomagając nam powrócić do innych; modlitwa da wyraz naszemu wewnętrznemu pragnieniu spotkania z Ojcem, powodując, że do Niego powrócimy.
22.2.

Nie zmarnujmy łaski tego świętego okresu: odpowiadajmy szczodrze na mocne wezwania Wielkiego Postu. Na końcu tej podróży spotkamy z większą radością Pana życia, jedynego, który sprawi, że powstaniemy z naszych popiołów.
22.2.

Duch Święty rzuca światło na drogę Kościoła. Jest On bowiem nie tylko światłem serc, lecz także światłem, które ukierunkowuje Kościół: przynosi jasność, pomaga rozeznawać. Dlatego trzeba Go często przywoływać; zróbmy to także dzisiaj, na początku Wielkiego Postu. #AudiencjaOgólna
22.2.

Drodzy bracia i siostry, niech Duch Święty ożywia nas w tym Wielkim Poście we wchodzeniu na górę z Jezusem, byśmy doświadczyli Jego Boskiego blasku i umocnieni w wierze podążali drogą razem z Nim, który jest chwałą swego ludu i światłem pogan. #WielkiPost
vatican.va/content/france...
22.2.

W Bogu żaden akt miłości, choćby najmniejszy, ani żaden wielkoduszny trud nie ulegnie zatraceniu.
21.2.

#SprawiedliwośćSpołeczna domaga się, byśmy walczyli z przyczynami ubóstwa, nierównością, brakiem pracy, ziemi i mieszkań; z tymi, którzy negują prawa społeczne i pracownicze; a także przeciw kulturze, która prowadzi do wyzysku, odbierając ludziom ich godność.
20.2.

Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią. Myślę szczególnie o Syrii i Turcji, o tak wielu ofiarach trzęsienia ziemi; o codziennych dramatach umiłowanego narodu ukraińskiego i wielu innych narodach cierpiących z powodu wojny, ubóstwa, braku wolności czy dewastacji środowiska.
19.2.

فلّا نَنسنَّ مَن يعاني. أفكر في سوريا وتركيا والأعداد الكبيرة من ضحايا الزلزال، في الشعب الأوكراني العزيز والشعوب الكثيرة التي تعاني بسبب الحرب أو جراء الفقر، غياب الحرية أو دمار البيئة.
19.2.

W Ewangelii dnia (Mt 5, 38-48) Pan zachęca nas abyśmy nie odpowiadali złem na zło, abyśmy odważnie czynili dobro, nawet jeśli w zamian otrzymamy niewiele lub nic. Bo właśnie ta miłość powoli przemienia konflikty, skraca odległości, przezwycięża wrogość i leczy rany nienawiści.
19.2.

Bóg nie zostawia nas samych, ale aby podać nam rękę, oczekuje, że Go o nią poprosimy. Potrzeba więc nauczyć się odróżniać Jego głos poprzez cichą modlitwę, wewnętrzny dialog z Nim, zachowując w sercu to, co jest dla nas dobre i daje nam pokój.
18.2.

#WielkiPost jest czasem łaski o tyle, o ile słuchamy Jezusa mówiącego do nas poprzez Słowo Boże i w braciach, zwłaszcza w obliczach oraz historiach tych, którzy potrzebują pomocy.
@VaticanIHD vatican.va/content/france...
17.2.

#SłowoBoże, które jest skierowane do wszystkich, wzywa do nawrócenia. Kiedy wnika w nas, przemienia serce i umysł, przekszałca nas, sprawia, że nasze życie zostaje ukierunkowane na Pana.
16.2.

Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią z powodu trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Módlmy się za ofiary i ich rodziny oraz zaangażujmy się konkretnie, aby pomóc tym, którzy przeżyli. Nich Pan udzieli pocieszenia ludności dotkniętej tą straszą tragedią.
15.2.

Głoszenie Ewangelii nie wychodzi od nas, ale od piękna tego, co otrzymaliśmy za darmo, bez zasługi: od spotkania z Jezusem, poznania Go, odkrycia, że jesteśmy miłowani i zbawieni. Jest to tak wielki dar, że nie możemy go zatrzymać dla siebie i czujemy potrzebę jego szerzenia.
15.2.

Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka. Nawet słabość, jeśli przeżywamy ją razem, może się stać siłą, która przemienia świat na lepsze.
14.2.

Tam, gdzie miłość staje się czymś konkretnym, staje się bliskością, czułością, współczuciem, tam jest Bóg.
13.2.

Bóg kocha nas jako pierwszy, darmo, czyniąc pierwszy krok w naszą stronę bez żadnej naszej zasługi. Zatem nie możemy świętować Jego miłości bez uczynienia pierwszego kroku, aby pojednać się z tymi, którzy nas zranili.
12.2.

W Ewangelii dnia Jezus daje nam do zrozumienia, że normy religijne są jedynie początkiem. Przestrzeganie formalne zadowala się niezbędnym minimum, podczas gdy Jezus zachęca do możliwego maksimum. Prawdziwa miłość nigdy nie jest do pewnego momentu, tylko przekracza ograniczenia.
12.2.

Poprzez doświadczenie kruchości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością. #ŚwiatowyDzieńChorego 
@VaticanIHD
vatican.va/content/france...
11.2.

W obliczu chorych i cierpiących rozpoznajemy oblicze Chrystusa. Dziękuję wszystkim, którzy opiekują się chorymi i niosą im ulgę w cierpieniu. #ŚwiatowyDzieńChorego 
@VaticanIHD
11.2.

Wszyscy jesteśmy słabi i podatni na zranienia; wszystkim potrzeba tej współczującej uwagi, która wie, jak się zatrzymać, okazać bliskość, pomóc i podnieść.
10.2.

Czas na współczucie, czas na solidarność. Dość nienawiści, dość wojen i podziałów prowadzących do samozniszczenia. Pogrążeni w bólu, połączmy siły i pomóżmy tym, którzy cierpią w Turcji i Syrii, budujmy pokój i braterstwo na świecie. #Turcja #Syria
9.2.

Wystąpmy razem przeciwko handlowi ludźmi: razem z tymi, którzy są niszczeni przez przemoc związaną z wykorzystywaniem seksualnym i niewolniczą pracą; razem z migrantami i przesiedleńcami. Odważnie potwierdźmy wartość godności człowieka! #PrayAgainstTrafficking
8.2.

#MódlmysięWspólnie za mieszkańców Turcji i Syrii ciężko dotkniętych przez trzęsienie ziemi, w którym zginęły i zostały ranne tysiące osób. Dziękuję tym, którzy angażują się w akcję ratunkową i zachęcam wszystkich do solidarności.
8.2.

Kościół obchodzi dziś wspomnienie sudańskiej świętej Józefiny Bakhity, której świadectwo życia napełnia nas chrześcijańską nadzieją. Ufając w jej wstawiennictwo, módlmy się o sprawiedliwą i pokojową przyszłość dla naszych braci i sióstr w Afryce. #Bakhita #Afryka
8.2.

Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy stracili życie, za rannych, za ich rodziny, oraz za ratowników. Oby konkretna pomoc nas wszystkich mogła ich wesprzeć w tej straszliwej tragedii.
7.2.

Jestem głęboko zasmucony tak wieloma ofiarami śmiertelnymi, które zostały spowodowane przez trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Powierzając zmarłych miłosierdziu Pana, modlę się za uczestniczących w akcji ratunkowej.
6.2.

Powierzmy Matce Bożej Afrykańskiej sprawę pokoju w Sudanie Południowym i na całym kontynencie afrykańskim. Matce Bożej zawierzamy również sprawę pokoju w świecie, zwłaszcza w licznych krajach, które znajdują się w stanie wojny, jak udręczona Ukraina. #MódlmysięWspólnie
5.2.

Wraz z moimi Braćmi, Justinem i Ioanem, którym z serca dziękuję, przybyliśmy do Sudanu Południowego i będziemy nadal towarzyszyć jego drodze, czyniąc wszystko, co możemy, aby był to marsz pokoju, marsz ku pokojowi. #PielgrzymkaEkumeniczna @JustinWelby @churchmoderator
5.2.

Chociaż jesteśmy delikatni i mali, również, kiedy nasze siły wydają się nam niewielkie w obliczu ogromu problemów i ślepej furii przemocy, możemy wnieść decydujący wkład w zmianę historii.
5.2.

Bądźcie solą, która się rozprzestrzenia i rozpuszcza z hojnością, aby nadać Sudanowi Południowemu braterski smaki Ewangelii; bądźcie jaśniejącymi wspólnotami chrześcijańskimi, które, pokazują, że jest piękne i możliwe żyć bezinteresownie i budować razem pojednaną przyszłość.
5.2.

Sal terrae estote, qui effunditur et benigne solvitur ad imbuere #SudaniamAustralem fraterno sapore Evangelii; christianae communitates estote radiosae, quae ostendant simul gratuitatem vivere ac futurum exstruere reconciliatum decere ac posse.
5.2.

Rozpoczynajmy każdy dzień od modlitwy za siebie nawzajem i z sobą nawzajem, od wspólnej pracy jako świadkowie pokoju Jezusa, od podążania tą samą drogą, podejmowania konkretnych kroków miłości i jedności. We wszystkim miłujmy się wzajemnie z serca. #PielgrzymkaEkumeniczna
4.2.

Proszę wszystkich z całego serca: pomóżmy Sudanowi Południowemu, nie pozostawiajmy samej jego ludności, która tak bardzo cierpiała i cierpi! Oprócz pomocy doraźnej, bardzo ważne jest, aby towarzyszyć mieszkańcom na drodze rozwoju i bardziej samodzielnego wzrostu.
4.2.

Ze wszystkich sił ponawiam przejmujące wezwanie do zakończenia wszystkich konfliktów w Sudanie Południowym, do poważnego wznowienia procesu pokojowego, aby ustała przemoc, a ludzie mogli powrócić do godnego życia. #PielgrzymkaEkumeniczna vatican.va/content/france...
4.2.

Nie możemy pozostawać neutralni wobec cierpienia, spowodowanego przez niesprawiedliwość i przemoc, ponieważ tam, gdzie kobieta lub mężczyzna są zranieni w swoich podstawowych prawach, obrażany jest Chrystus. #PodróżApostolska  vatican.va/content/france...
4.2.

Wszyscy nosimy w sercach pragnienie, by żyć jak bracia, we wzajemnej pomocy i harmonii. Fakt, że często tak się nie dzieje - a mamy niestety tego dramatyczne oznaki - powinien jeszcze bardziej pobudzić do poszukiwania ludzkiego braterstwa. @alimamaltayeb
4.2.

W imię Boga, w którego wierzy tak wielu mieszkańców Sudanu Południowego, nadszedł czas, aby powiedzieć dość, dość przelewania krwi, dość przemocy i wzajemnych oskarżeń. Dość niszczenia, przyszedł czas budowania! Pozostawmy za sobą czas wojny i niech nastanie czas pokoju!
3.2.

Przybywam do Sudanu Południowego jako pielgrzym pokoju, z dwoma braćmi, arcybiskupem Canterbury i moderatorem Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji. Wspólnie, wyciągając ku wam rękę, stajemy przed wami w imię Chrystusa, Księcia Pokoju. @JustinWelby @churchmoderator
3.2.

Jako Kościół powinniśmy oddychać czystym powietrzem Ewangelii, przeganiać skażone powietrze światowości, strzec młodego serca wiary. Tak wyobrażam sobie Kościół afrykański i tak postrzegam ten Kościół kongijski.
3.2.

Miło mi było spędzić te dni na waszej ziemi, która ze swym wielkim lasem stanowi „zielone serce" Afryki, płuco dla całego świata. #PodróżApostolska #DemokratycznaRepublikaKonga
3.2.

Zostaliśmy powołani do ofiarowania życia za braci i siostry, niosąc im Jezusa, jedynego, który leczy rany serca.
2.2.

Kiedy trwamy posłusznie w rękach Boga, On nas kształtuje i czyni z nas osoby pojednane, które potrafią się otworzyć i podejmować dialog, przyjąć i przebaczyć, wylać rzeki pokoju na jałowe stepy przemocy. #PodróżApostolska #DemokratycznaRepublikaKonga
2.2.

#OfiarowaniePańskie, które na chrześcijańskim Wschodzie nazywane jest „świętem spotkania", przypomina nam o priorytecie naszego życia: o spotkaniu z Panem, szczególnie w modlitwie osobistej, ponieważ relacja z Nim jest fundamentem naszego działania.
2.2.

Zło dobrem zwyciężaj: to wy bądźcie tymi, którzy przekształcają społeczeństwo, którzy przemieniają zło w dobro, nienawiść w miłość, wojnę w pokój. vatican.va/content/france...
2.2.

Bóg złożył w waszych rękach dar życia. W twoich rękach rodzi się jutro, z twoich rąk może wyjść pokój, którego brakuje temu krajowi. Chciałbym przedstawić wam kilka „składników przyszłości": pięć, które możecie skojarzyć właśnie z palcami jednej ręki. #PodróżApostolska
2.2.

Ubóstwo i odrzucenie są obrazą człowieka, oszpecają jego godność: są jak popiół, który gasi ogień, który człowiek nosi w sobie jako stworzony na obraz Boga. Tylko miłość usuwa ten popiół, jedynie przywracając godność, przywraca się człowieczeństwo! #PodróżApostolska
1.2.

Pana należy szukać i miłować w ubogich, a jako chrześcijanie powinniśmy uważać, abyśmy się od nich nie odwracali, bo jest czymś złym, kiedy człowiek wierzący dystansuje się od innych ludzi umiłowanych przez Chrystusa. #PodróżApostolska
1.2.

Nienawiść i przemoc są absolutnie niedopuszczalne, są nie do usprawiedliwienia, nie można ich tolerować, tym bardziej będąc chrześcijaninem. Nienawiść rodzi jedynie dalszą nienawiść, a przemoc kolejną przemoc. #PodróżApostolska
1.2.

Ze smutkiem w sercu, proszę Boga o przebaczenie za przemoc człowieka wobec człowieka. Ojcze, zmiłuj się nad nami. Pociesz ofiary i tych, którzy cierpią. Nawróć serca tych, którzy dopuszczają się brutalnych okrucieństw, przynoszących hańbę całej ludzkości! #PodróżApostolska
1.2.

Wszystkich, którzy pociągają za sznurki wojny w Demokratycznej Republice Konga, wzywam: posłuchajcie głosu Boga, który wzywa was do nawrócenia. Połóżcie kres wojnie. Dość wzbogacania się kosztem najsłabszych, zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią!
1.2.

Nie możemy przyzwyczajać się do krwi, która płynie w Demokratycznej Republice Konga już od dziesięcioleci, zabierając miliony istnień. Niech trwające procesy pokojowe, do których zachęcam ze wszystkich sił, będą popierane faktami, a zobowiązania dotrzymane. #PodróżApostolska
31.1.

#DemokratycznaRepublikaKonga i #Afryka zasługują na szacunek i wysłuchanie, zasługują na przestrzeń i uwagę. Dosyć duszenia Afryki: nie jest to kopalnia do eksploatowania ani ziemia do plądrowania. Niech Afryka sama kształtuje swój los! #PodróżApostolska
31.1.

#MódlmySięWspólnie, aby parafie, stawiając w centrum komunię, komunię ludzi, komunię kościelną, były coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i przyjmowania najbardziej potrzebujących. #IntecjaModlitewna #ClickToPray
30.1.

Jutro wyruszę w podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Republiki Sudanu Południowego. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców tych krajów, którzy na mnie oczekują. Wszystkich proszę o towarzyszenie tej podróży modlitwą.
30.1.

Ubodzy w duchu to ci, którzy wiedzą, że nie są samowystarczalni i żyją jako żebrzący Boga. Czują, że Go potrzebują i uznają, iż dobro pochodzi od Niego, jako dar, jako łaska. #EwangeliaDnia (Mt 5,1-12) #Błogosławieństwa
29.1.

Jako chrześcijanie powinniśmy poprzez nasze życie wszędzie promieniować pięknem Bożej miłości. Wiara nie jest przywilejem, który należy sobie przypisywać, ale darem, którym należy się dzielić.
28.1.

Pamięć o zagładzie milionów Żydów i ludzi innych religii nie może być zapomniana, ani zanegowana. Nie może być braterstwa bez uprzedniego usunięcia korzeni nienawiści i przemocy, które podsycały horror Holokaustu. #DzieńPamięciOfiarHolokaustu
27.1.

W stulecie ogłoszenia św. Franciszka Salezego patronem dziennikarzy #MódlmysięWspólnie, aby inspirowali się oni tym świętym czułości, poszukując prawdy oraz opowiadając ją odważnie i z wolnością.
26.1.

Jeśli chcemy, za przykładem apostoła Pawła, aby łaska Boża w nas nie była daremna (por.1.Ko.1..1.), musimy sprzeciwiać się wojnie, przemocy, niesprawiedliwości, gdziekolwiek się wniknąć. #JednośćChrześcijan
25.1.

Jaka jest najkrótsza droga do spotkania Jezusa? Stań się potrzebującym. Stań się potrzebującym łaski, potrzebującym przebaczenia, potrzebującym radości. A On zbliży się do ciebie. #AudiencjaOgólna
25.1.

W tych miesiącach naród ukraiński jest zawsze obecny w moich modlitwach. Modlę się z wami i za was, drodzy bracia Ukraińcy o pokojową przyszłość, w której interesy ekonomiczne i polityczne, które powodują wojnę ustąpią wreszcie miejsca dobru narodów. #Ukraina
25.1.

Wszyscy jesteśmy wezwani do poszukiwania oraz mówienia prawdy i do czynienia tego z miłością. vatican.va/content/france...
24.1.

Mówić z serca, jest jak nigdy potrzebne, aby promować kulturę pokoju tam, gdzie panuje wojna; aby otwierać ścieżki, które pozwolą podjąć dialog i pojednanie, tam gdzie szerzą się nienawiść i wrogość.
24.1.

Rozwiązaniem podziałów nie jest przeciwstawianie się komuś, ponieważ niezgoda rodzi więcej niezgody. Prawdziwe lekarstwo zaczyna się od proszenia Boga o pokój, pojednanie, jedność. #Modlitwa #JednośćChrześcijan
23.1.

W tych dniach, kiedy modlimy się szczególnie o pełną jedność wszystkich chrześcijan, nie zapomnijmy, proszę, prosić o pokój dla udręczonej Ukrainy: niech Pan pocieszy i podtrzyma ten naród, który tak bardzo cierpi!
22.1.

#MódlmysięWspólnie, aby zaprzestano aktów przemocy w Peru. Zachęcam wszystkie zaangażowane strony do obrania drogi dialogu między braćmi tego samego narodu, z pełnym poszanowaniem praw człowieka i praworządności.
22.1.

Moje myśli kieruję w stronę Birmy, gdzie podpalono i zniszczono kościół Matki Bożej Wniebowziętej w wiosce Chan Thar. #MódlmysięWspólnie, aby jak najszybciej zakończył ten konflikt i aby otworzył się nowy czas przebaczenia, miłości i pokoju.
22.1.

#SłowoBoże, które jest skierowane do wszystkich i wzywa do nawrócenia, wzbudza głosicieli: wciąga nas w „sieć" miłości Ojca i czyni nas apostołami, którzy odczuwają nieposkromione pragnienie, by wszystkich, których spotkają, wciągnąć do łodzi Królestwa.
22.1.

#SłowoBoże wzywa do nawrócenia: wstrząsa nami, niepokoi nas, pobudza do przemiany, wprowadza nas w kryzys, ponieważ „jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny [...] zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (Hbr 4, 12).
22.1.

#SłowoBoże, które uzdrawia i podnosi, jest przeznaczone dla wszystkich: pragnie dotrzeć do dalekich, uzdrowić chorych, zbawić grzeszników, zgromadzić zagubione owce i podnieść tych, których serca są uciśnione. Miłosierdzie Boga jest dla wszystkich.
22.1.

Słowo Boże jest dla wszystkich, Słowo wzywa do nawrócenia, Słowo czyni głosicielami. #NiedzielaSłowaBożego
vatican.va/content/france...
22.1.

Wezwanie do pójścia za Jezusem jest decydującym momentem dla każdego chrześcijanina: jeśli nie znajdziemy odwagi, żeby wyruszyć w drogę, grozi nam, że pozostaniemy obserwatorami swojego życia i będziemy przeżywali wiarę połowicznie. #DzisiejszaEwangelia (Mt 4, 12-23)
22.1.

Niech Duch Święty prowadzi nas do tego, abyśmy coraz bardziej przyjmowali Pismo Święte jako lampę, która oświeca kroki naszego codziennego życia. #SłowoBoże
21.1.

Drodzy młodzi, zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży, na które zapisało się już 400 tys. młodych. Miejmy nadzieję, że inni pójdą za ich przykładem. Przygotujcie się do tego: otwórzcie wasze horyzonty i serca! #ŚDM
20.1.

Słowo pobudza nas do wyjścia z siebie, aby wyruszyć w drogę na spotkanie z braćmi, mając jedynie łagodną siłę wyzwalającej miłości Boga.
20.1.

Poprzez #modlitwę #SłowoBoże przychodzi zamieszkać w nas, a my w nim. Inspiruje dobre intencje, podtrzymuje działania, daje nam siłę i pogodę ducha. W dniach zamętu daje sercu zaufanie i miłość, które chronią je przed atakami złego.
19.1.

W ostatnią sobotę nowy atak rakietowy na Ukrainie pochłonął wiele ofiar cywilnych, w tym dzieci. Czynię swoim cierpienie rodzin. Świadectwa tej tragedii stanowią mocny apel do wszystkich sumień. Nie można pozostać obojętnym!
18.1.

Proszę was wszystkich o modlitwę za ks. Isaaca Achi z diecezji Minna w północnej Nigerii, który został zabity w ostatnią niedzielę w domu parafialnym. Jak wielu chrześcijan cierpi z powodu przemocy, której doświadcza na własnej skórze! #MódlmysięRazem za nich.
18.1.

Módlmy się do Boga, aby dał nam serce pasterskie, które cierpi i ryzykuje, by dawać świadectwo. Niesienie Słowa Bożego powierzonym nam osobom i tym, których spotykamy w codziennym życiu, jest nie tylko zaszczytem, ale i powinnością.
18.1.

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o #JednośćChrześcijan, którego temat brzmi: „Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość" (Iz 1, 17). Dziękujmy Panu, który wiernie i cierpliwie prowadzi swój lud ku pełnej komunii. #Módlmysięwspólnie
18.1.

Kto sięga do Słowa Bożego, dokonuje zwrotu egzuystencjalnego: odkrywa, że życie nie jest czasem wystrzegania się innych i chronienia siebie, ale okazją do wyjścia na spotkanie innych w imię Boga bliskiego.
17.1.

Jan poleca swoim uczniom, aby szli za Jezusem.Nie jest zainteresowany, żeby zatrzymać grono uczniów dla siebie, ale daje świadectwo, a następnie czyni krok wstecz, aby wielu mogło odnaleźć radość ze spotkania z Jezusem.#DzisiejszaEwangelia (J 1, 29-34)
15.1.

Tak jak ziemia, kiedy jest dobrze uprawiana i pielęgnowana, wydaje obfity plon, tak i my, kiedy dbamy o nasze życie duchowe i relację z Panem, zaczynamy wydawać dobre i obfite owoce.
14.1.

Potrzebujemy codziennej modlitwy, czasu poświęconego Bogu, tak aby On mógł wejść w nasz czas; częstych chwil, kiedy otwieramy Mu serce, aby On mógł wlewać w nas każdego dnia miłość i karmić naszą wiarę.#modlitwa
13.1.

Pamiętajmy zawsze, że sposób, w jaki traktujemy ostatnich i najmniejszych spośród naszych braci i sióstr, świadczy o wartości, jaką ma dla nas człowiek.
12.1.

#AudiencjaOgólna
11.1.

Nie musimy czekać, aż będziemy doskonali, aby świadczyć o Jezusie; nasze przepowiadanie zaczyna się dzisiaj, tu, gdzie żyjemy.I nie zaczyna się od przekonania innych, ale od codziennego świadczenia o pięknie Miłości, która na nas spojrzała i nas podniosła.
11.1.

#MódlmySięWspólnie, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym młodym ludziom.#IntecjaModlitewna #ClickToPray
10.1.

Wspólne podpisanie Wyzwania rzymskiego dla etyki sztucznej inteligencji przez katolików, żydów i muzułmanów jest znakiem nadziei.Religie towarzyszą ludzkości w rozwoju technologii dotyczącej człowieka, dzięki refleksji etycznej odnoszącej się do użycia algorytmów.#algoretyka
10.1.

Osoby chore znajdują się w centrum Ludu Bożego, postępując razem z nim jako proroctwo ludzkości, w której każdy jest cenny i nikogo nie wolno odrzucać.vatican.va/content/france...
10.1.

Drogi pokoju są drogami solidarności, bo nikt nie może ocalić się sam.Żyjemy w świecie tak bardzo wzajemnie połączonym, że działania każdego powodują w ostateczności reperkusje dla wszystkich.
9.1.

Składam serdeczne życzenia wspólnotom Kościołów Wschodnich, które obchodzą Boże Narodzenie, a w sposób szczególny udręczonemu narodowi ukraińskiemu.Niech narodziny Zbawiciela natchną nadzieją i zainspirują konkretne kroki, które doprowadzą wreszcie do pokoju.
7.1.

Magowie, którzy podążają za gwiazdą uczą nas, że wiara jest historią wyruszania i podejmowania drogi na nowo.Wiara nie wzrasta, jeśli pozostaje zamknięta w jakiejś pobożności.Należy ją wydobywać, żyć nią w ciągłej pielgrzymce ku Bogu i ku braciom.
6.1.

5.1.

Wzywam wszystkich, aby trwali w serdecznej i solidarnej bliskości z udręczonym narodem ukraińskim, który tak bardzo cierpi. Módlmy się o dar pokoju dla Ukrainy.
4.1.

Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, żyjący i Pan, był celem, do którego prowadził Papież Benedykt, biorąc nas za rękę. Niech pomoże nam na nowo odkryć w Chrystusie radość wiary i nadzieję życia.
4.1.

Rozeznawanie to sztuka, której można się nauczyć i która ma swoje reguły. Przyzywajmy Ducha Św., aby postawił na naszej drodze ludzi potrafiących towarzyszyć nam w naszej drodze do Boga.
4.1.

Kiedy czujemy silne zwątpienie oraz strach i wydaje się nam, że toniemy, nie powinniśmy się wstydzić krzyknąć tak jak Piotr: «Panie, ratuj mnie!» (Mt 14, 30). To piękna modlitwa! Jezus natychmiast wyciągnie swoją rękę.
3.1.

Bóg nie kocha nas słowami, ale czynami; nie „z góry", z daleka, ale „z bliska", właśnie z wnętrza naszego ciała, bo w Maryi Słowo stało się ciałem, bo w łonie Chrystusa wciąż bije serce z ciała, pulsujące dla każdego z nas!
2.1.

W tych godzinach polecajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Papieża emeryta Benedykta XVI. Zjednoczmy się wszyscy razem, jednym sercem i jedną duszą, w dziękczynieniu za dar tego wiernego sługi Ewangelii i Kościoła.
1.1.

Obchodząc dziś Światowy Dzień Pokoju, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Boga, żeby w tej epoce skażonej podejrzliwością i obojętnością uzdolniła nas do współczucia i troski.
1.1.

W sposób szczególny módlmy się do Matki za dzieci, które cierpią i nie mają już siły się modlić, za jakże licznych braci i siostry dotkniętych wojną w wielu częściach świata, którzy przeżywają te dni świąteczne zanurzeni w przemocy i obojętności!
1.1.

Boskie macierzyństwo Maryi jest drogą, która objawia najwyższy szacunek Boga dla naszej wolności. Bóg mógł pojawić się w świecie na tysiąc sposobów, ukazując swoją moc, ale zamiast tego chciał być poczęty w pełnej wolności w łonie Maryi.
1.1


Přílohy
Vložil:Petr Čala
Vloženo:12.5.2013
Zobrazovat do:  31.12.2023    ok