Aktuality

Akademie pro třetí věk 2023/2024


Obrázek ke zprávě

Cyklus devíti odborných přednášek během akademického roku. Nabízí témata z různých oblastí, např: historie, teologie, psychologie, etiky, ekologie, zdravotní vědy a další. Přednášejí erudovaní lektoři na danou problematiku.

Přednášky probíhají ve dvou blocích, mezi kterými je chvíle pro občerstvení, možnost vzájemného setkání a sdílení. Po obou blocích následuje prostor pro dotazy a diskuzi.

Můžete se zúčastnit celého cyklu, nebo si vybrat pouze jednotlivá témata. Účast není podmíněna věkem ani úrovní dosaženého vzdělání. Není nutné se předem hlásit. Jednotlivé přednášky probíhají jednou měsíčně.

Odborný garant akademie je P. Mgr. Jan Czudek, Th.D.

Bližší informace: seniori@doo.cz, https://www.doo.cz

Datum Téma Přednášející
12. 10. 2023 Mše svatá na zahájení v kostele sv. Václava
Dřevěné památky a zajímavosti Moravskoslezského regionu

P. Mgr. Jan Czudek, Th.D.

Ing. Miroslav Lysek
9. 11. 2023

Aby lék byl lékem a ne jedem

MUDr. Marie Belejová, Ph.D.

14. 12. 2023

Vánoce nejen doma

Martina Žalčíková

11. 1. 2024

Jednání Boha v životě člověka

sestra Kateřina Klára Klosová

8. 2. 2024

Svátost smíření – nejméně pochopená svátost

P. Mgr. PhLic. Lukáš Engelmann

14. 3. 2024

Ježíšovy zázraky v evangeliích

Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.

11. 4. 2024

(De)maskovaná Kuba

P. Mgr. Jan Linhart

16. 5. 2024

Svatost všedního dne v životě světců

P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

13. 6. 2024

Vina a odpuštění

Mše svatá na závěr roku v kostele sv. Václava

P. Mgr. Jan Czudek, Th.D.

 

Místo konání akce Čas 
Ostrava – Biskupství, Kostelní náměstí 3172/1 9:00–11:30 hodin
Příspěvek účastníka za jednotlivou přednášku: 50 Kč

 

Bc. Lenka Putzlacherová

koordinátorka programů Akademie na cestách

T: +420 736 185 701
E: lputzlacherova@prorodiny.cz

Mgr. Bc. Ludmila Kaňoková

 

vedoucí seniorských aktivit

T: +420 734 876 497
E: lkanokova@prorodiny.cz

Převzato z: https://www.prorodiny.cz/seniori...Vložil:Petr Čala
Vloženo:3.11.2023
Zobrazovat do:  30.6.2024    ok