Aktuality

Diecézní slavnost ke cti sv. Melichara Grodeckého (2022)


Obrázek ke zprávě

Katoličtí křesťané z obou stran řeky Olzy, se vždy první zářijovou neděli spolu se svými biskupy pravidelně setkávají na oslavách ke cti sv. Melichara Grodeckého.

V letošním roce uběhlo 403 let od jeho mučednické smrti. Po svatořečení košických mučedníků v roce 1995 papežem sv. Janem Pavlem II., byla obnovena tradice poutních procesí. I přes existující státní hranice dělící město Těšín na dvě části, se věřící obou diecézí začali scházet první zářijovou neděli na poutní slavnosti, střídavě na straně polské a české, aby děkovali Bohu za světce narozeného v Těšíně.

První procesí, se konalo při příležitosti blahořečení košických mučedníků Melichara Grodeckého, Marka Križina a Štěpána Pongráce v roce 1905, kdy byl Těšín ještě nerozděleným městem.

V neděli 4.9. 2022 budeme mít možnost opět prožít poutní slavnost.

Převzato ze stránek farnosti Český Těšín: https://farnosttesin.cz/blog_clanek.php?clanek=1158Vložil:Petr Čala
Vloženo:24.8.2022
Zobrazovat do:  4.9.2022   stop